Deltakelse i tjenester på radio.no

Radio.no er et nettsted som skal bistå norske forbrukere i forbindelse med overgangen til digital radio. Radio.no drives av Digitalradio Norge, som eies av NRK og P4. Nettstedet er også en fellesplattform for å presentere det store mangfoldet av norske digitale radiokanaler. Norsk Lokalradioforbund og Digitalradio Norge har inngått et samarbeid, som sikrer at digitale lokale radiostasjoner som ønsker det, også skal kunne ta del i kanaloversikten på radio.no.

NLRs rolle vil være å fungere som kontaktpunkt for lokalradiobransjen og koordinere arbeidet med nyregistrering- og endring av den enkelte radiostasjons oppføring.

Det er tre separate tjenester som NLR gjennom samarbeidet kan tilby sine medlemmer. Kanaloversikten på radio.no er fundamentet i nettpresentasjonen og er et premiss for en eventuell deltakelse. Deltakelse i dekningskart og radiospiller regnes som valgfrie tilleggstjenester.

Kanaloversikt
Kanaloversikten består av kanaler som sender på DAB. Oversikten inneholder informasjon om stasjonsnavn, kort biografi, info om DAB-formater, link til hjemmeside og logo. Det er også direktelenker til dekningskart og radiospiller for de stasjoner som har dette som en tilleggstjeneste. Oppføring i kanaloversikten er gratis for medlemmer i Norsk Lokalradioforbund.

Ved samlet nyregistrering av flere kanaler i en og samme lokalradioblokk, er det ønskelig at anleggskonsesjonæren koordinerer innhenting av nødvendig informasjon for hver kanal.

For mer informasjon om kanaloversikten, kontakt NLRs sekretariat. Du kan søke om nyoppføring eller endre registrerte opplysninger her.

For eksempel se: https://radio.no/dekning/

Dekningskart
Dekningskartene på Radio.no viser beregnet dekning i tre nivåer basert på dekningsdata. Datagrunnlaget kommer fra dekningsberegninger som viser simulerte RF-nivåer med bakgrunn i informasjon om sendernettet (lokasjoner, antenner, høyde over bakken/havet, og så videre).

Det er Norkring eller Paneda som leverer nødvendige dekningsdata. Selve kartløsningen utarbeides av DRC Radiolabs. Det lages tre kart med ulike grader av dekning (basis, god og svært god) for hvert nett. Hver kanal i nettet linkes til det eller de aktuelle kartene (dersom den sendes i flere nett).

For å generere dekningskart, må radiokanalen først sørge for å innhente dekningsdata i riktig format. Denne tjenesten kan kjøpes fra Norkring eller Paneda dersom anleggskonsesjonæren ikke har dette tilgjengelig selv. NLR har forhandlet frem en meget prisgunstig avtale med DRC Radiolabs for å produsere trelagskart.

For mer informasjon om dekningskart eller prisberegning, kontakt NLRs sekretariat.

Lese mer om spilleren og plattformen på spillerinfo.radio.no
Radiospilleren
Radiospilleren er bygd på UK Radioplayers plattform med webspiller og app’er for smarttelefoner og nettbrett. Spilleren fungerer i dag som en fellesplattform på siden av kanalenes egne spillere.

Denne plattformen skiller seg fra andre ved at den blant annet ved at den har en egen søkemotor og favorittknapper på tvers av alle kanaler/kringkastere. Søkemotoren kan også gå på kanalenes innhold. Grad av integrasjon bestemmer kanalene selv. Den kan settes opp i all sin enkelhet med en statisk spiller eller bygges ut så avansert som hver enkelt ønsker.

Hver kanal er selv ansvarlig for streaming og egen spiller. Digitalradio Norge leverer kun script med fellesfunksjonene. All reklame og annen egen funksjonalitet og innhold i spilleren håndteres av kanalene selv.

Har du ytterligere spørsmål om tjenestene, ta kontakt sekretariatet:

PÅL LOMELAND
paal@lokalradio.no
+47 22 40 27 20
+47 971 868 49