Kontingentsatser

Kontingentens kriterier og størrelse fastsettes av Landsmøtet. Kontingentsatsene beregnes i forhold til en rammemodell basert på forrige års omsetning. Medlemmer i Norsk lokalradioforbund plikter etter punkt 3.7.3 i vedtektene å sende inn årlig regnskap og annen relevant informasjon om virksomhetene til utvikling av bransjedokumentasjon.

#OMSETNINGPRIS
1 Under 50.000 kronerkr. 1.575,-
250.000 - 150.000 kroner kr. 3.100,-
3 150.000 - 500.000 kronerkr. 5.390,-
4 500.000 - 1.000.000 kronerkr. 7.750,-
51.000.00 - 2.000.000 kronerkr. 9.325,-
62.000.000 - 3.000.000 kroner kr. 10.725,-
73.000.000 - 5.000.000 kronerkr. 13.265,-
8Over 5.000.000 kronerkr. 15.350,-

Er konsesjonæren helt ny, beregnes minstesats kr 1.535,- for det første året. Kontingentsatsen beregnes etter forrige års omsetning. Kontingenten for assosierte medlemmer er 790,-.