Medlemmer

Norsk Lokalradioforbund NLR, er landets største bransjeorganisasjon for lokalradiostasjoner. Helt siden lokalradioens inntog i den norske mediefloraen, har forbundet fra 1982 jobbet for en sterk lokalradiobransje. NLR organiserer godt over 100 lokalkonsesjonærer over hele Norge og er medlem av Norsk Presseforbund. Forbundet har kontor i Kristiansand.

Vi jobber for å ivareta medlemmenes interesser ved å arbeide for gode og stabile rammebetingelser som sikrer en sterk, varig og lønnsom bransje.

Gjennom sine mange konsesjoner er våre medlemmer en betydelig bidragsyter til mediemangfoldet, og også en svært viktig arena for rekruttering av journalister og programmedarbeidere til radiobransjen. Lokalradiolandskapet er i dag først og fremst preget av en stor variasjonsbredde av ulike typer radioer.

Begrepet lokalradio omfatter alt fra små radioer til store kommersielle aktører. Det finnes også et stort antall nisjeradioer som retter seg mot høyst ulike målgrupper, som for eksempel etniske og språklige minoriteter, kristne organisasjoner, musikkinteresserte og studenter.

Generelt kan man skille mellom kommersiell radio, som ofte har som hovedmål å tjene penger, og ikke-kommersiell eller ideell lokalradio som vanligvis har som hovedmål å formidle innhold eller et budskap.

Enhver som har konsesjon for drift av lokalradio, uavhengig av teknisk plattform, kan søke om medlemskap i NLR. Selskaper, individer og organisasjoner som driver periodisk kringkastingsvirksomhet lokalt eller regionalt uten konsesjon eller som produserer og/eller leverer programmateriale for videresending av lokale medier, kan søke om assosiert medlemskap.

Her finner du en komplett oversikt over våre medlemmer
Se fordelene med medlemskap i Norsk Lokalradioforbund
Se kontingentsatsene her
Søk om medlemskap her