Kontingentsatser

Kontingentens kriterier og størrelse fastsettes av Landsmøtet, altså av medlemmene selv. Kontingentsatsene beregnes i forhold til en rammemodell, der satsene eskalerer etter omsetning.

Det er forrige års omsetning som er utgangspunkt for beregningen og medlemmene må selv sørge for å dokumentere sin omsetning gjennom årlig innsendelse av godkjent regnskap til Norsk Lokalradioforbund.

Medlemmer i Norsk lokalradioforbund plikter etter punkt 3.7.3 i vedtektene å sende inn årlig regnskap og annen relevant informasjon om virksomhetene til blant annet utvikling av bransjedokumentasjon. Er konsesjonæren helt ny, beregnes minstesats kr 1.535,- for det første året. Kontingenten for assosierte medlemmer er 790,- årlig uavhengig av omsetning.

Følgende satser gjelder fra 2016 til 2018:

Omsetning under
50 000 kroner

Kontingentsats:

1 575,-

Omsetning mellom
50 000 – 150 000 kroner

Kontingentsats:

3 100,-

Omsetning mellom
150 000 – 500 000 kroner

Kontingentsats:

5 390,-

Omsetning mellom
500 000 – 1 000 000 kroner

Kontingentsats:

7 750,-

Omsetning mellom
1 000 000 – 2 000 000 kroner

Kontingentsats:

9 325,-

Omsetning mellom
2 000 000 – 3 000 000 kroner

Kontingentsats:

10 725,-

Omsetning mellom
3 000 000 – 5 000 000 kroner

Kontingentsats:

13 265,-

Omsetning over
5 000 000 kroner

Kontingentsats:

15 350,-