Medlemsfordeler

Den viktigste fordelen ved medlemskap i Norsk Lokalradioforbund er den tryggheten det er å tilhøre et stort fellesskap som representerer dine interesser. Ditt medlemskap gir forbundet enda større salgkraft og tyngde som bransjens ansikt i politiske spørsmål eller overfor myndigheter og allmennhet.

Medlemskap er å vise solidaritet med forbundets mangfoldige arbeide for gode og stabile rammebetingelser som sikrer en sterk, varig og lønnsom bransje. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser og fremme lokalradioenes sak i aktuelle og langsiktige sammenhenger, herunder representere i forhold til lovgivende myndighet, forhandle om og inngå bransjeavtaler, samt sikre medlemmene tilgang til nødvendige tjenester og kompetanse.

Noen av Norsk Lokalradioforbunds viktigste merkesaker er:

1 Arbeide for at lokalradio likebehandles med nasjonale kringkastere ved installering av FM og DAB i norske tunneler
2 Fortsette arbeidet for at pressestøtten også skal omfatte lokalradio
3 Arbeide for å bedre lokalradioenes rammevilkår for drift av bingo og lotterier
4 Arbeide for å fremforhandle nye rammeavtaler med musikkrettighetshaverne
5 Arbeide for bedre økonomiske rammevilkår for Norsk Lokalradioforbund
6 Synliggjøre bransjen utad, herunder utarbeide og koordinere strategier med mål om å informere media og publikum om lokalradios fortsatte eksistens på FM
7 Arbeide for å bistå medlemmene med støttefunksjoner i forbindelse med etableringen av lokale DAB nett og eller annen digital teknologi
8 Fremforhandle og utvikle et attraktivt fordelsprogram for organisasjonens medlemmer
9 Utvikle forbundets nettportal med nye og flere medlemsressurser, herunder veiledninger innen kommersiell virksomhet, radioteknikk og journalistikk
10 Arbeide for å øke lokalradioenes anseelse og jobbe for løsninger som øker lokalradioenes markedsandeler

Som medlem kan du være med på å påvirke forbundets prioriteringer og satsingsområder. I Norsk Lokalradioforbund er det medlemmene som er det øverste ledd i organisasjonen, via landsmøtet som holdes hvert annet år. Der velges leder, nestleder og forbundsstyrets øvrige medlemmer og der utformes forbundets politikk gjennom blant annet resolusjoner og tiltaksplan. Som medlem har du stemmerett og forslagsrett, og du er også valgbar som tillitsvalgt i organisasjonen.

Kompetanse og rådgivning
NLRs sekretariat og forbundsutvalg står til disposisjon som rådgivere innenfor de fleste saksområder som personalsaker, styresaker, regnskap, jus, medieetikk og mye mer. Vår tekniske konsulent og teknisk utvalg bistår medlemmene med spørsmål innen kringkastingsteknologi.

Pressekort
Redaksjonelle medarbeidere tilknyttet Norsk lokalradioforbunds medlemmer, kan søke om pressekort. Norsk lokalradioforbund utsteder pressekort til sine medlemmer etter fullmakt fra Norsk Presseforbund, og etter de samme regler som gjelder for pressekort utstedt av de andre presseorganisasjonene tilknyttet NP.

Landskonferanse
Norsk lokalradioforbundarrangerer hvert år en stor faglig landskonferanse. Annethvert år er konferansen også landsmøte. I april eller mai møtes store deler av bransjen til dette årlige høydepunktet for lokalradio. Etter et par dager med spennende foredrag, kurs, kulturinnslag og gjeve prisutdelinger, reiser du hjem til din egen hverdag med ny inspirasjon og ny kunnskap. Konferansene er priset, men er også subsidiert ved hjelp av forbundets ordning for reisestøtte.

Lytterundersøkelsen
Medlemskap gir adgang til deltagelse i årlig lytterundersøkelse dersom radioen har tilstrekkelig lytterpotensial og det er ledig plass i ditt område. De fleste lokalradiostasjoner benytter seg av telefonbaserte intervjuundersøkelser, den såkalte CATI-målingen (Computer Aided Telephone Interviewing), der Norsk lokalradioforbund er deleier. Undersøkelsen gjennomføres av TNS-gallup. CATI-undersøkelsen måler radiolytting på NRKs distriktssendinger og ca. 60 lokalradiostasjoner knyttet til Lokalradioforbundet. Det gjennomføres ca 45.000 intervju jevnt fordelt på alle ukedager hele året.

Informasjon
Forbundet informerer sine medlemmer gjennom ukentlige elektroniske nyhetsbrev, samt gjennom foreningens hjemmeside www.lokalradio.no. I tillegg informeres det særskilt ved spesielle anledninger eller når det er behov for det. På foreningens hjemmeside vil du finne bakgrunnsinformasjon på utvalgte områder, samt mye praktisk rettet informasjon.