Medlemsinformasjon

Enklere rapportering til Gramo

Gramo endrer rapporteringrutinene for enkelte lokalradioer. Leveringsfristen for 2015 er 15. august.

Radiostasjoner med bruttoinntekt lavere enn to millioner kroner kan nå rapportere til vederlagsbyrået direkte på nett. Øvrige stasjoner må manuelt fylle ut opplysningsskjema og sende dette sammen med nødvendige vedlegg per e-post.

Med bruttoinntekt menes i denne forbindelse brutto reklameinntekt, spilleinntekter, inntekter for salg av sendetid, sponsorinntekter, finansinntekter, ekstraordinære inntekter og andre bidrag. Bruttoinntekt omfatter også brutto bingoinntekter etter fradrag av faktisk driftsutgifter som ikke er lønn/honorar. Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier fra Medietilsynet omfattes ikke.

Nye rapporteringsrutiner er da slik:

1. Hvis din radiostasjon har hatt mindre enn 2 millioner i bruttoinntekt i det året det rapporteres for, kan du trykke her og sende inn på nett

2. Hvis din radiostasjon har hatt mer enn 2 millioner i bruttoinntekt i det året det rapporteres for, må du sende e-post til radio@gramo.no med følgende vedlegg:

a) Skjema for sendetidsopplysninger (pdf)

b) Regnskap

c) Revisjonsberetning (dersom dere har dette)

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar