Medlemsinformasjon

NLR engasjerer konsulent for å bistå medlemmene i tekniske spørsmål

Norsk Lokalradioforbund har engasjert Eivind Engberg som teknisk konsulent for sine  medlemmer. Han får permisjon fra sin stilling som teknisk leder i Radio Metro for å bistå medlemmene med spørsmål knyttet til digital teknologi og IP-baserte løsninger. Han starter i stillingen 1. august.

– Dette vil være en ressurs for våre medlemmer som nå trenger mye bistand i forbindelse med overgangen til digitale plattformer. Våre medlemsstasjoner får nå tilgang på en type støttetjeneste som forbundet ikke tidligere har kunnet tilby. Vi har i den senere tid opplevd en formidabel pågang fra medlemmer som har behov for teknisk assistanse og rådgivning, sier daglig leder i Norsk Lokalradioforbund Pål Lomeland.

Lomeland er fornøyd med at forbundet i en periode kan tilby medlemmene dedikert teknisk ekspertise.

– Eivind er en spydspiss innen teknologi. Med hans inntreden har vi nå et forbund som eksklusivt kan bistå våre medlemmer inn i den digitale fremtiden, og i forhold til den eksisterende analoge verden. Det betyr at medlemmene gjennom forbundet i en periode kan få hjelp til å håndtere ulike tekniske problemstillinger.

Engberg har lang fartstid fra mediebransjen og har foruten lokalradio også jobbet i lokal-TV og hos Norkring. Han har også vært en del av forbundets tekniske utvalg i en årrekke.

– Jeg var med på overgangen fra analog til digital TV og det var mange lokal-TV stasjoner som gjorde strategiske feilvalg i digitaliseringsprosessen. Jeg håper vi kan unngå dette for lokalradio og sørge for at de fleste lokalradioer kommer seg på digitale plattformer, enten det er DAB, internettradio eller andre teknologier som måtte komme. Dette handler mye om lokalradioens slagkraft i samfunnet og også for å bli mer synlig på de plattformer som finnes, sier Engberg til lokalradio.no.

Det er ikke bare bistand til digital distribusjon som medlemmene kan få hjelp til. Store deler av bransjen skal også fortsette på FM. Drift, vedlikehold, oppgradering og reparasjon av analoge studioinstallasjoner og FM-sendeanlegg, vil også være en viktig del av den faglige ekspertisen som medlemmene kan nyte godt av.

Forbundet kan også bistå medlemmene med kontakt overfor nyttige nettradioportaler som TuneIn, Reciva eller vTuner, samt rådgivning ved installasjon av FM og DAB i tunnel.

Medlemmene vil få tilgang til et visst antall årlige vederlagsfrie konsultasjoner via telefon eller annen elektronisk kommunikasjon. Det vil også være mulig å kjøpe tjenester på timesbasis for å utøve tekniske oppdrag på lokasjon. Engasjementet varer i første omgang i et halvt år.

Eivind Engberg kan kontaktes direkte på telefon 22 40 27 25 eller på e-post: eivind@lokalradio.no.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar