Foto: Norkring
Medlemsinformasjon

Norkring legger ned sine FM-tjenester

Norkring ønsker å tilby overtakelse av eierskapet til FM-utstyret vederlagsfritt til lokalradioer som leier dette av selskapet i dag. Dette skjer etter at Norkring har besluttet å fase ut sine FM-tjenester samtidig som de nasjonale kanalene forlater FM-plattformen. Nedleggelsen vil berøre en rekke lokalradiostasjoner som er kunder av tjenestene i dag.

Norkring eier og driver de største senderinstallasjonene for bakkebasert kringkasting i Norge, og har frem til nå tilbudt tjenester basert på både analog og digital teknologi. De analoge tjenestene vil imidlertid fases ut i løpet av 2017.

– Myndighetene har besluttet at nasjonale kringkastere skal avslutte sine FM-sendinger i løpet av 2017. Som en følge av dette avsluttes Norkrings FM-tjeneste i tråd med regionsvis slukkeplan, sier Key Account Manager, Dag Skarsgård i Norkring til lokalradio.no.

Det er bakgrunnen for at selskapet i disse dager sender ut et brev til de lokalradiostasjoner som berøres av endringen.

Her går det frem at selskapet ønsker å tilby overtakelse av eierskapet til FM-utstyret vederlagsfritt til lokalradioer som leier dette av Norkring i dag. Tilbudet forutsetter at eksisterende leieavtale konverteres til en avtale om innplassering av utstyr for de gjeldende stasjoner. Et tilpasset innplasseringstilbud utarbeides etter en søknadsprosess. Avtalen om innplassering vil gjelde fra det tidspunktet Norkring avslutter FM-tjenesten.

Norkring har i prosessen samarbeidet med Norsk Lokalradioforbund, som vil bistå lokalradiostasjonene med veiledning og teknisk kompetanse, slik at overgangen blir så smidig som mulig.

I korte trekk betyr dette at lokalradiostasjoner som leier sendere og antenner vil kunne overta dette uten kostnader for stasjonen. Forutsetningen er at man søker om og får innvilget en avtale om telelosji med eier av de enkelte sendestasjonene. Det er verdt å merke seg at eventuelle avtaler om service, vedlikehold og feilretting også vil opphøre samtidig som Norkrings FM-tjenester legges ned.

For eventuelle spørsmål og hjelp vedrørende avtaler om overtakelse og innplassering av utstyr, kan den enkelte radiostasjon ta kontakt med Norsk Lokalradioforbund eller Norkring innen 4. november 2016.

Norsk Lokalradioforbund v/Eivind Engberg
eivind@lokalradio.no
mobil: 911 65 088
Norkring AS v/ Dag Skarsgård
dag.skarsgard@telenor.com
mobil: 907 80 100

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.