Foto: dsb.no
Medlemsinformasjon

Offentlig varslingsprøve onsdag 11. januar

Onsdag 11. januar klokken 12.00 holdes det offentlig varslingsprøve for Sivilforsvaret. Signalet «VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO sendes kl 1200.

Dette betyr at alle lokalradioer som er tilknyttet beredskapsavtalen skal videresende NRK Dagsnytt og påfølgende distriktsnyheter samtidig og uendret på sine frekvenser.

NRK vil også omtale prøven i fjernsyn kvelden før, samt NRK radio og NRK tekst TV samme morgen. Umiddelbart etter signalet er sendt vil NRK radio lese en melding angående prøven.

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfonar) for varsling av befolkninga ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling vere aktuelt ved gassutslepp frå industri eller dambrot i vassmagasin. I krig kan varslingsanlegga brukast ved fare for flyangrep.

Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, dei fleste i byar og tettstader. Signala vil kunne høyrast av over halvparten av befolkninga. Sivilforsvaret prøver installasjonane to gonger i året, vanlegvis andre onsdag i månadene januar og juni.

Du kan finne mer informasjon om varslingsprøven på www.sivilforsvaret.no

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.