Medlemsinformasjon

Støtt humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner

Langfredag og første påskedag er reklamefrie dag i radio og TV, men det gis som kjent adgang til å sende ubetalte innslag for samfunnsnyttige tiltak og holdningskampanjer.

Norsk Lokalradioforbund vil gjerne bidra med å støtte opp om kampanjene og oppfordrer våre medlemsstasjoner til å legge annonsene i rotasjon.

Trykk her for direkte nedlastning av ferdigproduserte radioannonser (Nedlastingssiden oppdateres med nye radiospotter fortløpende)