Myndighetsinformasjon

Medietilsynet minner om fristen for årsmelding for lokalkringkasting

Medietilsynet informerer på sin nettside at skjema for årsmelding for lokalradio, lokal-tv og registreringspliktig kringkasting for 2016 er publisert. Fristen for innsendelse er 1. april.

Tilsynet viser til § 7–11 i kringkastingsforskrifta som pålegger konsesjonærene å sende årsmelding om virksomheten hvert år.

Årsmeldingene skal gi bransjen og myndighetene nødvendig informasjon om tilstanden i bransjen. Kvaliteten på de meldingene som Medietilsynet mottar er avgjørande for å kunne gi et riktig bilde av status. Rapporter for den enkelte konsesjonæren blir ikke offentliggjort.

Merk at dersom du har flere konsesjoner, må du levere separat årsmelding for hver konsesjon inkludert separate nøkkeltall for økonomien.

Veiledning for utfylling av søknaden finner du her

Skjemaet finner du her

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar