Myndighetsinformasjon

Utlyser tilskudd til lokalradio

Sedler. (illustrasjon) Foto: Pixabay

Sterk forsinket kommer nå utlysning av støtte til lokalkringkasting. Denne gang også med støtte til digitalradio. Søknadsfrist er 15. april. 

Nå kan du søke støtte til lokale lyd- og bildemedier! Målgruppen for tilskuddsordningen er lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte kringkastere som hovedsakelig tilbyr innhold rettet mot et lokalt publikum. Nytt for i år er at nå kan også lokalradiokonsesjonærer og anleggskonsesjonærer søke om investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio.

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og å styrke dendemokratiske funksjonen de lokale lyd- og bildemediene har i samfunnet.

Du kan søke om

– investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio
– driftstilskudd til nasjonale sammenslutninger for lokale lyd- og bildemedier
– driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper
– prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner
– prosjekttilskudd til kompetansehevende tiltak
– prosjekttilskudd til utviklingsprosjekt

Søknadsfristen er 15. april

Medietilsynet fatter vedtak etter at søknadene er behandlet av Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. Svar på søknadene kan ventes i mai/juni.

HER finner du mer informasjon

Kilde: Medietilsynet

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar