Høringsuttalelser

Her kan du laste ned og lese høringssvar fra Norsk lokalradioforund i viktige spørsmål som vedrører lokalradiobransjen.

(Klikk på ikonet for å lese direkte på nett i full størrelse)

23. juni 2017

Høringsuttalelse – NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne

Last ned dokumentet som PDF

18. april 2016

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i forskrift om kringkasting (Kringkastingsloven)

Last ned dokumentet som PDF

8. januar 2016

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokalkringkastingsformål

Last ned dokumentet som PDF

22. november 2015

Høringsuttalelse – Forslag til nytt auksjonsreglement for Lokalradioblokka

Last ned dokumentet som PDF

15. januar 2015

Høringsuttalelse – Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

Last ned dokumentet som PDF