Handlingsplaner

Landsmøtet i Bodø vedtok følgende handlingsplan for 2016/2017:

Norsk Lokalradioforbund skal arbeide for medlemmenes felles interesser og fremme lokalradioenes sak i aktuelle og langsiktige sammenhenger, herunder representere i forhold til lovgivende myndighet, forhandle om og inngå bransjeavtaler, samt sikre medlemmene tilgang til nødvendige tjenester og kompetanse.

Styret og administrasjonen i Norsk Lokalradioforbund skal i kommende periode ha følgende tiltak som rettesnor for sine oppgaver og prioriteringer:

1Arbeide for at lokalradio likebehandles med nasjonale kringkastere ved installering av FM og DAB i norske tunneler
2Fortsette arbeidet for at pressestøtten også skal omfatte lokalradio
3Arbeide for å bedre lokalradioenes rammevilkår for drift av bingo og lotterier
4Arbeide for å fremforhandle nye rammeavtaler med musikkrettighetshaverne
5Arbeide for bedre økonomiske rammevilkår for Norsk Lokalradioforbund
6Synliggjøre bransjen utad, herunder utarbeide og koordinere strategier med mål om å informere media og publikum om lokalradios fortsatte eksistens på FM
7Arbeide for å bistå medlemmene med støttefunksjoner i forbindelse med etableringen av lokale DAB nett og eller annen digital teknologi
8Fremforhandle og utvikle et attraktivt fordelsprogram for organisasjonens medlemmer
9Utvikle forbundets nettportal med nye og flere medlemsressurser, herunder veiledninger innen kommersiell virksomhet, radioteknikk og journalistikk
10Utvikle en nettbasert løsning for utveksling av programinnhold på tvers av medlemsstasjonene
11Arbeide for å øke lokalradioenes anseelse og jobbe for løsninger som øker lokalradioenes markedsandeler