Forbundsutvalg

Utvalgsmandater i Norsk Lokalradioforbund

FORHANDLINGSUTVALG (FU)

Norsk lokalradioforbunds forhandlingsutvalg har som formål å gjennomføre forhandlinger om og fremlegge forslag til bransjeavtaler.

Utvalgsbemanning: 2016 – 2018:
Svein Larsen (leder), Rune Remøy, Jana Johnsen og Pål Lomeland (NLR)

TEKNISK UTVALG (TU)

Norsk lokalradioforbunds Tekniske Utvalg har som formål å legge til rette for at bransjens interesser blir best mulig ivaretatt innenfor de rammer og mål styret til enhver tid trekker opp. Herunder best mulige sendetekniske forhold, innføring av digital teknologi i radio og teknisk medlemsstøtte.

Utvalgsbemanning: 2016 – 2018:
Bjørn-Martin Brandett (leder), Stian Viken og Stian Elverum

PROGRAMKOMITÉ (PK)

Programkomitéen har som formål å forberede og gjennomføre programmer i forbindelse med de årlige Landssamlingene.

Komitébemanning for landsmøtet i Kristiansand 2018:
Thor Magnar Thorsen (Leder), Jana Johnsen, Geir Friberg, Glenn Faannessen, Pål Lomeland (NLR)

LOKALRADIOPRISJURYEN

NLRs Lokalradioprisjury har som formål å innstille en kandidat i hht. statuttene.

Utvalgsbemanning: 2017 – 2018:
Andreas Reitan, Jana Johnsen og Pål Lomeland

VALGKOMITÉ (VK)

NLRs valgkomité har som formål å forberede og presentere forslag til styre-, formanns- og varakandidater til Norsk Lokalradioforbunds styre. Valgkomiteen trer sammen om lag et halvt år før hvert ordinære Landsmøte, – forøvrig etter avtale. Styret ble delegert å finne representanter til neste landsmøte. Vedtaket var enstemmig ved landsmøtet i Bodø i 2016.