Forbundsutvalg

Utvalgsmandater i Norsk Lokalradioforbund

FORHANDLINGSUTVALG (FU)

Norsk lokalradioforbunds forhandlingsutvalg har som formål å gjennomføre forhandlinger om og fremlegge forslag til bransjeavtaler.

Utvalgsbemanning: 2016 – 2018:
Svein Larsen (leder), Rune Remøy, Jana Johnsen og Pål Lomeland (NLR)

TEKNISK UTVALG (TU)

Norsk lokalradioforbunds Tekniske Utvalg har som formål å legge til rette for at bransjens interesser blir best mulig ivaretatt innenfor de rammer og mål styret til enhver tid trekker opp. Herunder best mulige sendetekniske forhold, innføring av digital teknologi i radio og teknisk medlemsstøtte.

Utvalgsbemanning: 2016 – 2018:
Bjørn-Martin Brandett (leder), Eivind Engberg og Vidar Karlsen

PROGRAMKOMITÉ (PK)

Programkomitéen har som formål å forberede og gjennomføre programmer i forbindelse med de årlige Landssamlingene.

Komitébemanning for landskonferansen i Stavanger 2017:
Thor Magnar Thorsen (Leder), Aslak Sommerfeldt Skretting, Geir Friberg, Pål Lomeland (NLR)

LOKALRADIOPRISJURYEN

NLRs Lokalradioprisjury har som formål å innstille en kandidat i hht. statuttene.

Utvalgsbemanning: 2016 – 2017:
Aslak Skretting og Pål Lomeland

VALGKOMITÉ (VK)

NLRs valgkomité har som formål å forberede og presentere forslag til styre-, formanns- og varakandidater til Norsk Lokalradioforbunds styre. Valgkomiteen trer sammen om lag et halvt år før hvert ordinære Landsmøte, – forøvrig etter avtale. Styret ble delegert å finne representanter til neste landsmøte. Vedtaket var enstemmig ved landsmøtet i Bodø i 2016.