Landsmøtet

Landsmøtet er Norsk Lokalradioforbunds øverste organ. Møtet avholdes annethvert år innen utgangen av mai.

Her tas de største og viktigste beslutningene i organisasjonen. Der velges leder, nestleder og forbundsstyrets øvrige medlemmer og der utformes forbundets politikk gjennom blant annet resolusjoner og tiltaksplan. Hvert regulært medlem har én stemme når medlemskapet er inngått før 1. februar samme år.

Neste landsmøte avholdes i 2018.