Kulturdepartementet har ansvar for lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester med forskrifter. Forvaltning av kringkastingsloven er delegert til Medietilsynet.