Kringkasting

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene mottas direkte og samtidig av allmennheten. Kringkasting er plattformnøytralt og teknologinøytralt, og omfatter alle former for radio-, tv- og nettsendinger. Kringkasterne har plikter og ansvar. 

Kringkasting krever innholds- og sendetillatelse, avhengig av hvilken teknologi som brukes. Kringkasteren har også ansvar overfor deg som publikum.

Kringkastere skal ha en ansvarlig redaktør og synlig kontaktinformasjon for publikum. Etter kringkastingsloven er det konsesjonsplikt for kringkasting som andre enn NRK driver. Sammen med Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er det Medietilsynet som gir konsesjon for en kringkaster til å sende innhold på tv, radio eller nett. Denne konsesjonen kan også mistes hvis avtalen misligholdes.

Kulturdepartementet har ansvar for lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester med forskrifter. Forvaltning av kringkastingsloven er delegert til Medietilsynet.