Radiobingo

Foreningsbingo og entreprenørbingo er de to bingokategoriene som finnes i Norge. Bingo i radio sorterer under førstnevnte kategori. Radiostasjoner med konsesjon til å drive lokalradio kan søke om tillatelse til å arrangere bingo.

Det betyr at radioen selv står for alt det praktiske rundt avviklingen av bingospillet. Det er ingen omsetningsgrense for radiobingo. For å få tillatelse til å holde bingo må organisasjonen først være godkjent som lotteriverdig av Lotteritilsynet.

Slik søker du:
Dersom du vil søke om lotteritillatelse kan du bruke Lotteritilsynets søknadsskjema i ALTINN. Det er også mulig å PDF-basert søknads- og rapportskjema. Organisasjonen må ha organisasjonsnummer i Enhetsregisteret for å bli godkjent. Når du søker må du ved søknaden legge vedtekter samt datert og underskrevet kopi av siste godkjente årsregnskap og årsmelding. Organisasjonen må betale et engangsgebyr på 1300 kr for godkjenning og registrering i Lotteriregisteret. Lotteriregisteret viser liste over godkjente organisasjoner.

Du kan søke om å få arrangere foreningsbingo via Lotteritilsynets søknadsskjema i ALTINN. Eller du kan laste ned papirskjema (PDF med skrivbare felt) ved å gå til Lotteritilsynets sider for søknads- og rapportskjema. Gebyret for en årlig tillatelse er 1250 kroner. Det fremgår av bingoforskriften § 2 at Lotteritilsynet kan fastsette hvor lang tid forut for et påtenkt bingospill en søknad om bingotillatelse må være innsendt. Bingotillatelse må innhentes hvert år. Søknadsfristen er normalt i oktober. Som vedlegg til søknaden krever tilsynet oversikt over spilletilbudet (omsetningsbaserte gevinster, faste gevinster, jackpot, åpningstider og priser på bonger) og eksempel på bingobonger i papirformat som skal brukes.

Krav til rapportering:
Lotteriverdige organisasjoner skal hvert år (innen 1. juni) sende en enkel regnskapsrapport for virksomheten på fastsatt skjema til Lotteritilsynet. I tillegg må organisasjonen spesifisere bruken av lotteriinntektene. Lotteritilsynet sender ut informasjon om skjemaer og rapporteringsfrister i april/mai hvert år. Dersom rapporten uteblir kan Lotteritilsynet kalle tilbake organisasjonens godkjenning og eventuelle lotteritillatelser.

I henhold til bingoforskriften skal omsetning og spilleplan for radiobingo sendes Lotteri- og stiftelsestilsynet innen seks uker etter endt spilletillatelse. Det vil si innen 15. februar for dem som har hatt tillatelse frem til nyttår. Tilsynet sender ikke ut noe varsel om rapporteringen, da dette fremgår av lykkespilltillatelsen til den enkelte aktør.

 Plikter som lotteriverdig organisasjon
Hvem kan ha lotteri og bingo?
Søk om bingotillatelse via ALTINN
Rapporter bingoregnskap via ALTINN
Gå til lotteritilsynets side for søknads- og rapportskjema
Se lotteriloven
Se forskrift til lov om lotterier
Se bingoforskriften

Viktige bingoregler:

Det kan gis tillatelse til å spille bingo 1 gang pr. uke. En lokalradiostasjon/lokalfjernsynsstasjon kan kun få 1 tillatelse til hovedspill pr. år.

Bongene skal ha påtrykket salgsnummer, kontrollnummer, stasjonens navn og en kort orientering om spillet.

Bongen skal identifiseres enten ved påtrykk av uke, dag og klokkeslett eller ved nummer for spillomgang.

Bongene selges på forhånd fra ett eller flere utsalgssteder som arrangøren har inngått kontrakt med.

Bingobonger godkjent av Lotteritilsynet kan selges på Internett. Bongene må skrives ut for å kunne benyttes i bingospillet.

Verdien av den enkelte gevinst må ikke overstige kr 5 000,-. Den samlede gevinstverdi for den enkelte spilledag må ikke overstige kr 25 000,-.

I tillegg til gevinster etter første ledd, kan det settes opp en ekstra gevinst med verdi opptil kr 5 000.

Dersom gevinsten ikke utdeles, kan denne overføres til neste spilledag. Oppsamlingsgevinsten kan samles i to forskjellige potter som hver ikke må overstige en verdi på kr 35 000,- eller bestå av en pott på kr 70 000,-.

Det er tillatt å spille bingo på reklamefrie dager.