Regler for reklame og sponsing

Denne siden omhandler informasjon og viktige krav som stilles til kringkastere når det kommer til reklame og sponsing. Det er kringkastingsloven og kringkastingsforskriftens paragraf 3 som regulerer reklame og sponsing i kringkasting.

Generelt om reklameinnslag på radio:
Reklameinnslag på tv og radio skal ikke overstige 15 prosent av den daglige sendetiden. Reklameinnslagene skal heller ikke utgjøre mer enn 20 prosent per klokketime. Dette betyr at det kun kan sendes tolv minutter reklame per klokketime. I radio skal reklameavbrudd skilles fra programvirksomheten med et særskilt lydsignal.

I motsetning til fjernsyn er det tillatt med reklameinnslag for livssyn og politiske budskap på radio. Det finnes ingen restriksjoner, i lov eller forskrift om valg i Norge om å sende reklamebudskap på valgdagen. Det ikke tillatt for politiske partier å sponse kringkastingssendinger.

Dette kan det ikke reklameres for:
Det kan ikke sendes reklameinnslag som inneholder varemerke eller logo for produkter eller tjenester som det etter norsk regelverk er forbudt å reklamere for.

Dette gjelder blant annet alkohol og tobakk (håndheves av Helsedirektoratet) og reseptpliktige legemidler (håndheves av Statens legemiddelverk). Kringkastingsregelverket forbyr også reklameinnslag for våpen, modeller av våpen eller leketøysutgaver av våpen og reklame som særlig er rettet mot barn (håndheves av Forbrukerombudet)

Det er ikke tillatt med skjult reklame. Det er heller ikke tillatt med reklame hvor det benyttes metoder til å påvirke underbevisstheten.

Reklamefrie høytidsdager:
På radio er ikke tillatt å sende reklameinnslag på langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag.

Sponsing av kringkastingsprogram:
Sponsing forstås som direkte eller indirekte tilskudd til produksjon eller sending av kringkastingsprogram. Alle kommersielle kringkastere og tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester har anledning til å motta sponsormidler.

Innhold og presentasjonsform i sponsede program må være slik at den redaksjonelle integriteten fullt ut blir opprettholdt. Sponsede program skal ikke oppmuntre til kjøp eller leie av sponsors eller tredje parts produkt eller tjenester.

Medietilsynet har utarbeidet en veileder som forklarer hvordan regelverket for sponsing skal forstås. I veilederen får du blant annet informasjon om utforming av sponseplakater, hvilke program som kan sponses, når sponsor kan identifiseres og hva regnes som sponsing.

Kilde: Medietilsynet

KRINGKASTINGSLOVEN
KRINGKASTINGSFORSKRIFTEN
SPONSORVEILEDER