Lyttertall

Radiobransjen har gått sammen om å etablere felles standarder for hvordan radiolytting skal måles. Lokal og regional radio måles av Kantar TNS (Tidligere TNS Gallup) i CATI/Radioundersøkelsen. I denne gjennomføres det 45 000 intervju årlig og nye lyttertall blir tilgjengelig hver måned.

Radiolyttingen i Norge måles via to metoder. De fleste lokalradiostasjoner benytter seg av telefonbaserte intervjuundersøkelser, den såkalte CATI-målingen (Computer Aided Telephone Interviewing).

Den andre metoden er den elektroniske målingen, PPM-undersøkelsen (Portable peoplemeter) som i hovedsak innbefatter nasjonale og regionale radiostasjoner. Dette er et fast panel med husholdninger som utstyres med elektroniske målere og som registrerer et signal som radioene sender ut, men som ikke oppfattes av øret.

Den elektroniske målingen, med tilhørende panelundersøkelse, eies av NRK, Modern Times Group (MTG) og Bauer Media. I tillegg har Norsk Lokalradioforbund (NLR) vært med på eiersiden av CATI-undersøkelsen sammen med de tre andre.

På grunn av de endringer som skjer i radiomarkedet i forbindelse med det digitale radioskiftet vil den tidligere samarbeidsavtalen mellom NLR, NRK, MTG og Bauer Media ikke videreføres. NLR har fra 2017 fått i stand en individuell avtale med Kantar TNS for lokalradio.

Hensikten med målingene er selvsagt å dokumentere lytting, men like mye å fremskaffe data som kan brukes av annonsørene til å planlegge radiokampanjer. Det som måles er:

Lytting sist uke; Det vil si hvor mange unike lyttere hører på en bestemt radiostasjon i løpet av en uke.

Lytting i går; Det vil si hvor mange unike lyttere hører på en bestemt radiostasjon i løpet av en dag.

AQH; Engelsk forkortelse for «Average Quarter Hour» og er et mål på hvor mange unike lyttere som hører en bestemt radiostasjon i et kvartersintervall, for eksempel 07:15 – 07:30.

Begge undersøkelsene gjennomføres av Kantar TNS. CATI-undersøkelsen måler radiolytting på NRKs distriktssendinger og ca. 35 lokalradiostasjoner tilknyttet Lokalradioforbundet.

Denne målingen vokste fram av NRKs mangeårige lytter- og seerundersøkelser. I 1991 inngikk NRK et samarbeid med Lokalradioforbundet og satte igang mer omfattende undersøkelser av radiolytting. Datainnsamlingen ble foretatt av Synovate MMI. Fra 1995 kom P4 og Radio 1 med i samarbeidet og TNS Gallup overtok ansvaret for gjennomføringen.

Ta kontakt for priser og mer informasjon om lytterundersøkelsen.