Medieetikk

Her finner du det etiske regelverket alle redaktørstyrte medier plikter å legge til grunn for sin virksomhet. I Norge ligger de presseetiske normene slik de er nedfelt i Vær Varsom-plakaten til grunn for arbeidet med å kunne oppnå objektivitet i yrkesutøvelsen.

Gjennom forbundets assosierte medlemskap i presseforbundet forplikter NLFs medlemmer seg til Vær-Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Vi gjør oppmerksom på Tekstreklameplakaten fra og med 2015 er innlemmet i Vær Varsom-plakaten.

Alle medier kan klages inn for brudd på etikkreglene. Slike klager behandles av Pressens Faglige Utvalg, som består av representanter fra pressen og allmennheten. Fellelser for brudd på god presseskikk skal alltid publiseres av mediet som felles.

VÆR VARSOM-PLAKATEN
REDAKTØRPLAKATEN
PRESSENS FAGLIGE UTVALG