Mediefridomslova

«Lov om redaksjonell fridom i media» skal sikre redaksjonell frihet i media, slik at innholdet utelukkende skal være basert på en uavhengig journalistisk vurdering.

Hovedbestemmelsen i loven fastsetter uavhengighet i forhold til utgiver/eier. Det betyr at utgiver/eier ikke skal kunne blande seg inn i den daglige redaksjonelle driften og de løpende journalistiske beslutningene.

Innenfor mediets formålsparagraf og definerte grunnsyn skal det derfor være redaktøren som for eksempel tar avgjørelser om ansettelse av redaksjonelle medarbeidere, utvelgelse av materiale, presentasjon av vinklinger, bruk av journalistiske arbeidsmetoder og så videre.

Loven er ikke en ren lovfesting av hele Redaktørplakaten, men lovfester prinsippet om redaksjonell uavhengighet, som er ett av flere temaer i plakaten.

Loven er medienøytral og omfatter redaksjonelle massemedier uansett plattform eller eier.

Se hele lovteksten her