Pressens Faglige Utvalg

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse (trykt presse, nettpublikasjoner, radio og fjernsyn).

Utvalget vurderer klager over norsk presses adferd (presseetiske spørsmål), jamfør blant annet Vær Varsom-plakaten, og avgir sine uttalelser som offentliggjøres. Utvalget kan også vurdere klager over institusjoners, organisasjoners og personers behandling av presse og pressefolk under deres utøvelse av sin informasjonsoppgave.

Kompetanseområdet for utvalg omfatteret i prinsipp alle medier – kringkasting såvel som dagspresse, ukepresse, nettpublikasjoner og periodiske publikasjoner. Utvalget består av sju medlemmer. To er representanter for Norsk Journalistlag, to for Norsk Redaktørforening og tre medlemmer blir oppnevnt som representanter for fra allmennheten. I tillegg har utvalget 10 varamedlemmer.

Les mer om Pressens Faglige utvalg
Gjør søk i PFU-basen

Kilde: Wikipedia