Prix Radio

Foto: Lasse Mørkhagen
Prix Radio er radiobransjens egen prisutdeling. Arrangør er Foreningen Radiodager, bestående av Bauer Media, Modern Times Group (MTG), Norsk Lokalradioforbund (NLR) og Norsk Rikskringkasting. Prix Radio belønner de beste radioproduksjonene i Norge; lokalt, regionalt og nasjonalt.

Påmeldte bidrag til Prix Radio 2017 skal være kringkastet eller publisert som podkast første gang i perioden fra og med 1. april 2016 til og med 31. mars 2017. Foreningen Radiodagers medlemmer kan melde på bidrag i alle kategorier etter fastsatte kvoter: Bauer har tre bidrag per kategori, MTG har tre bidrag per kategorim, NLR har tre bidrag per kategori og tilslutt har NRK fire bidrag per kategori.

Lokalradiostasjoner som eies av MTG og Bauer melder på sine bidrag gjennom sine eiere. Øvrige radiostasjoner med lokalradiokonsesjon melder på sine bidrag gjennom medlemskap i NLR.

Aktører som ikke hører til de fire medlemmene kan melde på bidrag på én av to måter: Ved å tegne assosiert medlemskap i Norsk Lokalradioforbund, og få bidragene vurdert som en del av deres nominasjonsprosess, eller ved å melde bidrag direkte inn til Foreningen Radiodager (kr 1000 pr påmeldte bidrag) på www.radiodager.no. De fire medlemmene er selv ansvarlige for egne prosedyrer for utvelgelse og nominasjon.

Påmeldte bidrag skal bestå av en lydfil i mp3-format, bilde(r) av sentral(e) bidragsyter(e) og en tekst som beskriver bidraget og hvordan det oppfyller kriteriene i den aktuelle kategorien.

Juryering av bidrag fra lokalradio
Hver radiostasjon kan melde på ett bidrag i hver av kategoriene. Etter at registreringen av bidrag er stengt vil tre juryer bestående av til sammen 12 personer fra hele spekteret av lokalradiobransjen bedømme bidragene. De vil så sende tre bidrag i hver kategori videre til hovedjuryen i Prix Radio. Hovedjuryen vil så plukke ut fem nominerte, som så går videre til deljuryene, hvor det sitter representanter fra Lokalradio, NRK, P4 og Radio Norge. Disse plukker så ut en vinner som offentliggjøres på PRIX Radio-showet i september.

Frister 2017
Alle kanaler og redaksjoner skal levere påmelding til hhv. Bauer, MTG, NLR og NRK innen fredag 27. april kl 1200. Frist for påmelding fra medlemmene og andre (unntatt Podkast, her er fristen 27. april 2017) til Hovedjuryen Prix Radio er mandag 15. mai 2017 kl. 1200.