Rammeavtaler

Her kan du laste ned og lese gjeldende ramme- og samarbeidsavtaler som vedgår lokalradiobransjen.

Sist revidert 2002

Gramo – Avtale om vederlag for bruk av lydopptak i lokale kringkastingssendinger

Last ned dokumentet som PDF

Sist revidert 2002

Tono – Avtale om retten til kringkasting av og retten til vederlag for kringkasting av musikkverk i henhold til åndsverkloven

Last ned dokumentet som PDF
Last ned gjeldende tariff

Sist revidert 2012

Beredskapsavtalen – Avtale om samarbeid om lokalradiostasjonenes virksomhet under kriser og konferanser

Last ned dokumentet som PDF