Rapportering til Gramo

Det er fra 2018 påkrevd at lokalradio rapporterer sin bruk av rettighetsbelagt musikk til Gramo. Her vil du finne verktøy til de mest benyttede avviklingssystemer, som kan benyttes for å kunne generere godkjente rapporter. Velg ditt avviklingsprogram under.