MegaSeg

VIKTIG! Sett deg nøye inn i instruksjonene under, før du går i gang med rapporteringen

MegaSeg er et program som kan både brukes i DJ-sammenheng og til radioavvikling og er utviklet utelukkende for Machintosh som kjører Mac OS X 10.6 eller nyere. Dette programmet har innebygget loggfunksjon som gjør prosessen med å lage en avviklingslogg ganske enkel. I motsetning til andre avviklingsprogrammer trenger du ikke laste ned en filpakke for å få en ferdig rapport.

KORT OM RAPPORTERING, KRAV OG SANKSJONER

Fra og med 1. januar 2018 krever Gramo at lokalradioene rapporterer musikkbruken. Dette fremkommer av rammeavtalens paragraf 8. Rapporten må leveres elektronisk som filvedlegg i et format som Gramo kan godta. Gramo vil ikke godta manuelt utfylte rapporter. Rapportene må som et minimum inneholde dato, tidspunkt, spilletid, unik lokal ID fra avviklingssystem, tittel og artist.

Rapportfilen må inneholde kanalnavn og periode i filnavn og være i et spesielt format som sytemene til Gramo kan lese elektronisk. Manglende rapportering, eller rapportering som ikke leveres i et godkjent format, vil medføre et tilleggsvederlag på kr 1 per minutt musikk brukt i sendingene, men maks 50% av totalt vederlag. Rapportene for et år må være Gramo i hende senest 1. februar påfølgende år.

Resten av innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer i Norsk Lokalradioforbund. Vær vennlig å . Har du ikke konto? Opprett konto her