Medlemsskap

Norsk Lokalradioforbund (NLR), er landets største interesseorganisasjon for lokalradiostasjoner. Helt siden lokalradioens inntog i den norske mediefloraen i 1982, har forbundet arbeidet for å sikre de beste vilkår for Norsk lokalradiobransje. I dag organiserer vi godt over 125 lokalkonsesjonærer representert i alle landets fylker. NLR er medlem av Norsk Presseforbund. Vårt hovedkontor ligger i Kristiansand.

Den viktigste fordelen ved medlemskap i Norsk Lokalradioforbund er den tryggheten det er å tilhøre et stort fellesskap som representerer dine interesser. Ditt medlemskap gir forbundet enda større salgkraft og tyngde som bransjens ansikt i politiske spørsmål eller overfor myndigheter og allmennhet. Medlemskap er å vise solidaritet med forbundets mangfoldige arbeide for gode og stabile rammebetingelser som sikrer en sterk, varig og lønnsom bransje.

Norsk Lokalradioforbund er den største interesseorganisasjonen for lokalradio i Norge. Dette gir slagkraft som kommer våre medlemmer til gode. Vi har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for å styrke lokalradiobransjen.

Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser og fremme lokalradioenes sak i aktuelle og langsiktige sammenhenger, herunder representere i forhold til lovgivende myndighet, forhandle om og inngå bransjeavtaler, samt sikre medlemmene tilgang til nødvendige tjenester og kompetanse.

Som medlem kan du være med på å påvirke forbundets prioriteringer og satsingsområder. I Norsk Lokalradioforbund er det medlemmene som er det øverste ledd i organisasjonen, via landsmøtet som holdes hvert annet år. Der velges leder, nestleder og forbundsstyrets øvrige medlemmer og der utformes forbundets politikk gjennom blant annet resolusjoner og tiltaksplan. Som medlem har du stemmerett og forslagsrett, og du er også valgbar som tillitsvalgt i organisasjonen.

Vil du vite mer om oss? Les mer her

 

Bli medlem i NLR

Medlemskapet gir deg en rekke fordeler

Kompetanse og rådgivning

NLRs rådgivere står til disposisjon som veiledere innenfor de fleste saksområder som arbeidsmiljø, økonomi, jus, lytterdokumentasjon, medieetikk, søknadsskriving og mye mer. Vårt tekniske rådgiver bistår medlemmene med spørsmål innen kringkastingsteknologi og digitalisering.

Fordelsprogram

Gjennom medlemskapet i Norsk Lokalradioforbund har medlemmene tilgang til en rekke gode rabattavtaler og tilbud som NLR har fremforhandlet og tilrettelagt for sine medlemmer. Her er det penger å spare ved å henvise til medlemsskapet i forbundet.

Verktøy og tjenester

Våre medlemmer har eksklusiv tilgang til et stort ressursbibliotek, unike medlemstjenester og en rekke praktiske verktøy som gjør radiodriften enklere. Blant fordelene er et stort ressurssenter med info, tips og råd for drift av lokalradio, online vederlagskalkulator, digital musikkrapporteringsløsning og mye mer.

Faglig nettverk og konferanse

NLR arrangerer hvert år en stor faglig landssamling. Her møtes store deler av bransjen til et årlig høydepunkt med spennende foredrag, debatter, og gjeve prisutdelinger. Konferansen er subsidiert ved hjelp av forbundets ordning for reisestøtte. NLR er også medarrangør av bransjekonferansen, Radiodager

Lytterdokumentasjon

Medlemskap gir mulighet for deltagelse i årlig lytterundersøkelse, forutsatt at radioen har tilstrekkelig lytterpotensial og det er ledig plass i ditt område. Dette er telefonbaserte intervjuundersøkelser, den såkalte CATI-målingen som gjennomføres av Kantar.

Bransjeinformasjon

Forbundet informerer sine medlemmer om bransjenyheter gjennom ukentlige elektroniske nyhetsbrev, samt gjennom foreningens hjemmeside www.lokalradio.no. I tillegg informeres det særskilt ved spesielle anledninger eller ved behov, eksempelvis påminnelser om offentlig rapportering.

Pressekort

Redaksjonelle medarbeidere tilknyttet Norsk lokalradioforbunds medlemmer, kan søke om pressekort. Norsk lokalradioforbund utsteder pressekort til sine medlemmer etter fullmakt fra Norsk Presseforbund.

Prix Radio

Som medlem av Norsk Lokalradioforbund kan du melde på bidrag til Prix Radio, Norges offisielle radiopriser. Prix Radio er en årlig prisutdeling og bransjefest for alle som jobber i og med radio i Norge. Prix Radio belønner de beste radioproduksjonene i Norge og blir utdelt under fagkonferansen Radiodager.

Nettradioløsninger

Nettradio har etterhvert blitt svært viktig for lokalradioene, og utgjør for mange en mer og mer betydelig distribusjonsplattform. Forbundet har etablert og stilt til rådighet en felles nettradiotjener til bruk for medlemmene. I tillegg får alle medlemmer svært redusert pris på lisens for Radioplayer.

Ønsker du å bli medlem i Norsk Lokalradioforbund? Medlemskap kan søkes av enhver som har konsesjon for drift av lokalradio, kringkastingsselskaper, individer og organisasjoner. Medlemskap kan søkes av lovlige selskaper, av myndige personer og andre virksomheter som vurderes som relevante i forhold til Norsk Lokalradioforbunds formål. Alle medlemskap følger kalenderåret. Innmeldinger fram til og med 31. oktober betaler full kontingentsats for inneværende år. Ved innmelding etter 1. november betales derimot kontingent for det påfølgende kalenderår.

Søk om medlemskap her

Har du ytterligere spørsmål om medlemskap, ta kontakt sekretariatet:

Pål Lomeland

Pål Lomeland

Daglig leder

paal@lokalradio.no
971 86 849

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.