Medlemsskap

Norsk Lokalradioforbund (NLR), er landets største bransjeorganisasjon for lokalradiostasjoner. Helt siden lokalradioens inntog i den norske mediefloraen i 1982, har forbundet arbeidet for å sikre de beste vilkår for Norsk lokalradiobransje. I dag organiserer vi godt over 100 lokalkonsesjonærer representert i alle landets fylker. NLR er medlem av Norsk Presseforbund. Vårt hovedkontor ligger i Kristiansand.

Den viktigste fordelen ved medlemskap i Norsk Lokalradioforbund er den tryggheten det er å tilhøre et stort fellesskap som representerer dine interesser. Ditt medlemskap gir forbundet enda større salgkraft og tyngde som bransjens ansikt i politiske spørsmål eller overfor myndigheter og allmennhet. Medlemskap er å vise solidaritet med forbundets mangfoldige arbeide for gode og stabile rammebetingelser som sikrer en sterk, varig og lønnsom bransje.

Norsk Lokalradioforbund er den største interesseorganisasjonen for lokalradio i Norge. Dette gir slagkraft som kommer våre medlemmer til gode. Vi har nær dialog med politiske myndigheter, og jobber for å styrke lokalradiobransjen.

Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser og fremme lokalradioenes sak i aktuelle og langsiktige sammenhenger, herunder representere i forhold til lovgivende myndighet, forhandle om og inngå bransjeavtaler, samt sikre medlemmene tilgang til nødvendige tjenester og kompetanse.

Som medlem kan du være med på å påvirke forbundets prioriteringer og satsingsområder. I Norsk Lokalradioforbund er det medlemmene som er det øverste ledd i organisasjonen, via landsmøtet som holdes hvert annet år. Der velges leder, nestleder og forbundsstyrets øvrige medlemmer og der utformes forbundets politikk gjennom blant annet resolusjoner og tiltaksplan. Som medlem har du stemmerett og forslagsrett, og du er også valgbar som tillitsvalgt i organisasjonen.

Medlemskap i NLR gir deg en rekke fordeler, som for eksempel tilgang til:

Kompetanse og rådgivning

NLRs sekretariat og forbundsutvalg står til disposisjon som veiledere innenfor de fleste saksområder som arbeidsmiljø, økonomi, jus, lytterdokumentasjon, medieetikk og mye mer. Vår tekniske rådgiver og teknisk utvalg bistår medlemmene med spørsmål innen kringkastingsteknologi.

Fordelsprogram

Gjennom medlemskapet i Norsk Lokalradioforbund har medlemmene tilgang til en rekke gode rabattavtaler og tilbud som NLR har fremforhandlet og tilrettelagt for sine medlemmer.

Pressekort

Redaksjonelle medarbeidere tilknyttet Norsk lokalradioforbunds medlemmer, kan søke om pressekort. Norsk lokalradioforbund utsteder pressekort til sine medlemmer etter fullmakt fra Norsk Presseforbund.

Faglig nettverk og konferanser

NLR arrangerer hvert år en stor faglig landssamling. Her møtes store deler av bransjen til et årlig høydepunkt med spennende foredrag, kurs, kulturinnslag og gjeve prisutdelinger. Konferansener priset, men er også subsidiert ved hjelp av forbundets ordning for reisestøtte. NLR er også medarrangør av bransjekonferansen, Radiodager

Lytterdokumentasjon

Medlemskap gir mulighet for deltagelse i årlig lytterundersøkelse, forutsatt at radioen har tilstrekkelig lytterpotensial og det er ledig plass i ditt område. Dette er telefonbaserte intervjuundersøkelser, den såkalte CATI-målingen som gjennomføres av Kantar TNS.

Bransjeinformasjon

Forbundet informerer sine medlemmer om bransjenyheter gjennom ukentlige elektroniske nyhetsbrev, samt gjennom foreningens hjemmeside www.lokalradio.no. I tillegg informeres det særskilt ved spesielle anledninger eller ved behov.