Inkassopartner AS

MEDLEM | FORDELSPROGRAM | Inkassopartner AS

Leverandør av inkassotjenester til lokalradio

For Inkassopartner AS er inkassofaget et håndverk hvor løsningsorienterte saksbehandler kommer i dialog med skyldnere og etablerer dialog som effektivt gir løsning i den enkelte sak.

Vi vil ikke bli størst, men best på det vi gjør. Det handler utelukkende om å være brobygger mellom oppdragsgiver og skyldner for å finne løsninger som ivaretar oppdragsgiver interesser og samtidig møter skyldner sine utfordringer. Til dette arbeidet benytter vi en rekke digitale verktøy og registre, samt brev, telefon, sms, mail med videre. I fastlåste saker benyttes rettslige skritt via forliksråd og namsmenn.

Høyt fokus på kvalitet i arbeidet og få saker per saksbehandler resulterer i at våre oppdragsgivere får den oppfølgingen og prioriteten de fortjener. Vi vokser i takt med at porteføljen utvides for å ivareta våre egne krav til kvalitet og godt håndverk.

Les mer hos leverandøren
Tilbud til medlemmer i Norsk Lokalradioforbund
Som medlem i Norsk Lokalradioforbund er det forhandlet frem gunstige avtalevilkår for medlemmene som betyr en effektiv «no cure no pay»-inkassoprosess for deg som oppdragsgiver.

Dette betyr at det kun påløper kostnader i forbindelse med rettslig inkasso og trekking av saker etter 16 dager fra registreringstidspunkt, eller hvor grunnlaget er feil. Oppdragsgiver beholder hele hovedkravet, ingen provisjoner av innbetalt hovedstol, ingen årsgebyrer med mer.

Inkludert i avtalen er også:
– 5 stk gratis kredittsjekk av næring/privat per år og kun kr 50,-/150,- pr. sjekk utover dette.
– Juridisk bistand knyttet til rettmessigheten av krav/registrerte saker.
– Personlig saksbehandler som følger saken hele veien fra registrering til løsning.

Komme i gang
Du kan enkelt komme i gang ved å ta kontakt Inkassopartner per e-post: tellef@inkassopartner.no legge ved kopi av fordringene, med all nødvendig tilleggsinformasjon, så svarer vi deg med en samarbeidsavtale og oppdragsbekreftelse. Inkassoprosessen er da i gang og du slipper å tenke mere på ditt utestående. Rapportering etter avtale.

Personlig saksbehandler
Medlemmene i Norsk Lokalradioforbund har fått tildelt Tellef Dannevig som personlig saksbehandler. Tellef Dannevig har egen inkassobevilling og 10 års erfaring med inkassofaget fra ulike inkassoselskaper.

VENNLIGST MERK FØLGENDE: For å kunne benytte deg av dette medlemstilbudet, må du oppgi ditt medlemsnummer i Norsk Lokalradioforbund ved bestilling eller henvendelse til leverandøren. Mangler du medlemsnummeret, kan du få dette ved henvendelse til sekratariatet.

FIRMAINFORMASJON

Inkassopartner AS
Industrigata 13, 4632 Kristiansand
+47 46 43 33 82
www.inkasso-partner.no

KONTAKTPERSON
Tellef Dannevig
Saksbehandler
+47 46 43 33 82
tellef@inkasso-partner.no