Søk om medlemskap

Velkommen til å søke medlemskap i Norsk Lokalradioforbund. Medlemskap kan søkes av enhver som har konsesjon for drift av lokalradio, kringkastingsselskaper, individer og organisasjoner. Medlemskap kan søkes av lovlige selskaper, av myndige personer og andre virksomheter som vurderes som relevante i forhold til Norsk Lokalradioforbunds formål.

Ordinære medlemmer skal inneha konsesjon for drift av lokalradio. Dersom et selskap driver flere konsesjoner, kan ikke selskapet, men hver enkelt av konsesjonene har rett til medlemskap i NLR. Lokalradiokonsesjonærer kan ikke inneha assosiert eller indirekte medlemskap.

Assosierte medlemmer skal møte ett eller flere av følgende kriterier. Drive periodisk kringkastingsvirksomhet lokalt eller regionalt. Produsere og/eller levere programmateriale for videresending av lokale medier eller på annen måte anses relevant i forhold til Norsk Lokalradioforbunds formål. Norsk Lokalradioforbund forbeholder seg retten til å avslå søknad på saklig grunnlag. Avslag på søknad om medlemskap kan ankes til Landsmøtet, som fatter endelig vedtak. Ny søknad kan sendes seks måneder etter avslag i styret.

Medlemsforpliktelser:
Alle medlemmer forplikter seg til å etterleve forbundets vedtekter og etiske regler samt de retningslinjer som følger av organisasjonens medlemskap i andre presseorganisasjoner. Merk at gjennom forbundets assosierte medlemskap i presseforbundet forplikter NLRs medlemmer seg både til Vær-Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Medlemmene plikter å opptre lojalt i forhold til de vedtak styret fatter og i forhold til andre medlemmer. Sende årlig regnskap og annen relevant informasjon om virksomhetene til utvikling av bransjedokumentasjon. Betale kontingent og andre forpliktelser pålagt av landsmøtet eller som følge av betalbare ytelser fra NLR.

Kontingent og betalingsbetingelser:
Kontingentens kriterier og størrelse fastsettes av Landsmøtet. Kontingentsatsene beregnes i forhold til en rammemodell basert på forrige års omsetning. Medlemskapet gjelder fra det er registrert og kontingent er betalt. Kontingent til forbundet forfaller ved innmelding eller innen utgangen av januar.

Har du ytterligere spørsmål om medlemskap, ta kontakt sekretariatet:

PÅL LOMELAND
paal@lokalradio.no
+47 22 40 27 20
+47 971 868 49
Søk om medlemskap


Ordinært medlemskapAssosiert medlemskap

Ordinære medlemmer må inneha innholdskonsesjon for drift av lokalradio på FM og/eller DAB. Innholdskonsesjonærer kan ikke inneha assosiert medlemskap. For å bli assosiert medlem må man ha en virksomhet som anses relevant i forhold til Norsk Lokalradioforbunds formål

VirksomhetsinformasjonNavn på konsesjonær eller selskapVirksomhetens organisasjonsnummer

Velg organisasjonsform*

Forening/lag/innretning (FLI)Enkeltpersonforetak (ENK)Andelslag med begrenset ansvar (BA)Stiftelse (STI)Samvirkeforetak (SA)Aksjeselskap (AS)Annen


Hvis annen ble valgt, vennligst beskriv organisasjonsformRadiostasjonen eller selskapets utadrettede profilnavnOppgi virksomhetens postadresseOppgi virksomhetens postnummerOppgi virksomhetens poststedOppgi virksomhetens hjemfylkeOppgi virksomhetens telefonnummerOppgi virksomhetens e-postadresseOppgi URL for virksomhetens nettstedOppgi hvilket år virksomheten ble etablertOppgi virksomhetens brutto omsetning for foregående år

Last opp høyoppløselig logo som pdf, eps, jpg eller gif (maks 5 MB)

Sendeinformasjon


FMWEBDABPodcastAnnetIngen


Oppgi virksomhetens sendefrekvenser for FM, separert med mellomrom. EKS: 101,1 102,9 105,0Oppgi hvilke kommuner virksomheten dekker innenfor gjeldende frekvenstillatelser. Separer kommuner med komma. EKS: Drammen, Lier, Kongsberg, Eiker


Region 1 - ØstfoldRegion 3 - AkershusRegion 4 - Solør/HedmarkenRegion 5 - ØsterdalenRegion 6 - Valdres/GudbrandsdalRegion 7 - Hadeland/Land/TotenRegion 8 - Kongsberg/Drammen/EikerRegion 9 - Ringerike/Hallingdal/NumedalRegion 10 - VestfoldRegion 11 - Grenland/DrangedalRegion 12 - Vest-TelemarkRegion 13 - Aust-AgderRegion 14 - Vest-AgderRegion 15 - Jæren/DalaneRegion 16 - RyfylkeRegion 17 - HaugalandRegion 18 - SunnhordlandRegion 19 - NordhordlandRegion 20 - HardangerRegion 21 - SognRegion 22 - FjordaneRegion 23 - SunnmøreRegion 24 - RomsdalRegion 25 - NordmøreRegion 26 - Sør-TrøndelagRegion 27 - FosenRegion 28 - Indre TrøndelagRegion 29 - NamdalenRegion 30 - HelgelandRegion 31 - SaltenRegion 32 - OfotenRegion 33 - Lofoten/VesterålenRegion 34 - HarstadRegion 35 - Nord-TromsRegion 36 - Vest-FinnmarkRegion 37 - Øst-FinnmarkRiksblokk 2 - Rogaland og Sunnhordland

Kontaktinformasjon

Daglig/administrativ lederOppgi navn på virksomhetens administrative lederOppgi telefonnummer til administrativ lederOppgi e-postadresse til administrativ leder

Ansvarlig redaktør


Oppgi navn på virksomhetens ansvarlige redaktørOppgi telefonnummer til ansvarlig redaktørOppgi e-postadresse til ansvarlig redaktør

Kontaktperson

Ansvarlig redaktørDaglig/administrativ leder

Oppgi hvem som er virksomhetens foretrukne kontaktperson inn mot Norsk Lokalradioforbund