Rapportering til Tono og Gramo

Som en del av vederlagsavtalene, forplikter lokalradioene seg til å rapportere sin bruk av rettighetsbelagt musikk til både Tono og Gramo.  Her vil du finne verktøy til de mest benyttede avviklingssystemer, som kan benyttes for å kunne generere godkjente rapporter direkte og samtidig til både Tono og Gramo. Velg ditt avviklingsprogram under.