RadioBOSS

VIKTIG! Sett deg nøye inn i instruksjonene under, før du går i gang med rapporteringen

RadioBOSS er et avviklingsprogram som kan prøves i en begrenset periode, men som krever en gyldig lisens for å kunne fungere ubegrenset og optimalt. Dette programmet kan også loggføre alt, men er et av de mer kompliserte å hente ut en rapport fra. Heldigvis husker programmet de fleste innstillingene mellom hver gang.

KORT OM RAPPORTERING, KRAV OG SANKSJONER

Som en del av vederlagsavtalene, forplikter lokalradioene seg til å rapportere musikkbruken til både Tono og Gramo. For Gramos del fremkommer dette av rammeavtalens paragraf 8, mens det er spesifisert under “generelle bestemmelser” i Tono-avtalen. Rapportene skal inneholde opplysninger i henhold til kravspesifikasjon om elektronisk rapportering. Denne spesifikasjonen er lik for både Tono og Gramo. Rapportene må som et minimum inneholde dato, tidspunkt, spilletid, unik lokal ID fra avviklingssystem, tittel og artist. Verken Tono eller Gramo vil godta manuelt utfylte rapporter.

Rapportfilen må inneholde kanalnavn og periode i filnavn og være i et spesielt format som datasystemene kan lese elektronisk.

Resten av dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer i Norsk Lokalradioforbund. Vennligst . Er du medlem, men ikke opprettet konto? Søk om konto her