Arve Lindboe i Medietilsynet på landskonferansen 2017
Landskonferansen 2017

Mange ledige konsesjoner på FM og DAB

Det er en rekke områder hvor det er mulig å søke om konsesjon for lokalradio, både på DAB og på FM. Det fortalte Medietilsynet på lokalradiokonferansen

Det er 22 områder i Norge med ledige konsesjoner for lokalradio på FM. Det fortalte seniorrådgiver Arve Lindboe i Medietilsynet på konferansen Norsk lokalradioforbund arrangerer i Stavanger.

Det er totalt 141 områder for FM lokalradio og totalt 208 konsesjoner, men i 22 områder er det altså mulig å starte opp lokalradio på FM.

De som er interessert kan bruke et nytt og forenklet søknadsskjema på nettet, fortalte Lindboe. En endring som er skjedd i år er bortfallet av innholdskrav.

Men, Stortinget har lagt ned forbud med kommersiell lokalradio på FM i storbyene og det er derfor strenge krav for å få konsesjon i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

I disse områder kan det kun gis nisjeradiokonsesjon, og det er også en  inntektsbegrensing for nisjeradioer.

I tillegg er det lagt ned forbud med videresending og hensikten er å unngå misbruk av nisjeradio, fortalte Medietilsynet. Dette er en av forutsetningene satt for digitaliseringen av radio.

Men, unntak kan gis etter skjønnsvurdering, fortalte Lindboe.

Når det gjelder lokal DAB er det fortsatt 7 områder hvor det ikke er noen anleggskonsesjonærer. Det er totalt 37 områder.

Hvis det kommer en  søker på et slikt område, blir det kunngjort og det er mulighet for andre å melde seg. Dersom ingen andre melder seg blir det direkte tildeling, hvis flere søker blir det loddtrekning. Det er noen enkle kriterier som må oppfylles for å få anleggskonsesjon.

Anleggskonsesjonæren må sørge for å likebehandle alle radioer som ønsker plass i det lokale nettet og sikre plass for ikke-kommersiell lokalradio.

 

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar