Sjefsingeniør, Arild Petter Søvik i Vegdirektoratet under Digitalkonferansen hos NRK høsten 2016. (Foto: Pål Lomeland)
Landskonferansen 2017

Vegdirektoratet informerer om installasjon av lokalradio i tunnel

Også Vegdirektoratet har meldt sin ankomst til Norsk Lokalradioforbunds Landskonferanse i Stavanger. De ønsker å informere lokalradiobransjen om gjeldende rutiner for installasjon av lokal DAB og FM i norske riksveitunneler.

Det er Statens Vegvesen som har ansvaret for utbyggingen av DAB i tunnel og det har lenge vært uavklart hvilke retningslinjer som skal gjelde for lokalradio i forhold til tunneldekning både for FM og DAB. Det som nå er klart er at veimyndighetene vil føre videre dekningsforhold for lokale FM sendinger, der det er behov for dette, i de tunnelene som i dag har lokale FM sendinger installert. Videre vil lokale DAB-blokker som har dekning utenfor en tunnel innplasseres kostnadsfritt i tunnelen. Dette gjelder tunneler plassert på riksveinettet og som er over 500 meter lange.

Til Stavanger kommer sjefsingeniørene Arild Petter Søvik og Dag Vidar Torget i Vegdirektoratet for å informere lokalradiobransjen om gjeldende rutiner og fremdrift for lokal DAB og FM i tunnel. De løfter også frem generelle problemstillinger og teknologispørsmål knyttet til radiodekning i norske riksveitunneler. Semiaret avvikles fredag 21. april klokken 15.25.

Det er verdt å merke seg at det på grunn av nyoppsatte seminarer har blitt noen endringer i programmet. Det medfører at konferansen nå starter klokken 13.30 med registrering og utstillerbesøk. Det offisielle programmet begynner klokken 14.30.

Se oppdatert program her

 

 

 

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar