Freddy André Øvstegård( SV), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), Trond Giske, (Ap), Tage Pettersen (Høyre) og Morten Wold (Frp)
Landskonferansen 2019

Lokalradio kan trolig være trygge på å få fortsette på FM

Vil lokalradioene få lov til å få fortsette på FM? Det var det store spørsmålet i den politiske debatten på Landskonferansen i regi av Norsk Lokalradioforbund

Det var knyttet stor interesse til den politiske debatten der paneldeltakerne var Freddy A. Øvstegård, SV; Åslaug Sem-Jacobsen, Sp; Trond Giske, Ap; Tage Pettersen, Høyre og Morten Wold, Fremskrittspartiet.

Flere av stortingspolitikerne avslørte i den innledende runden at de ikke har investert i DAB-radio i bilen og hadde dermed i det siste fått følge godt med lokalradio i sitt område.

– Dette er en nobrainer, mente Åslaug Sem-Jacobsen og poengterte at Senterpartiet har kommet med et eget forslag om å la lokalradioene få fortsette på FM til 2031.

– Vi hadde alle et håp om at dette skulle være med i mediemeldingen, sa Tage Pettersen, men han forsvarte kulturministerens avgjørelse om  å vente med avgjørelsen.

Pettersen er saksordfører for mediemeldingen og han hadde fått med seg at lokalradioene ønsker å få lov til å fortsette på FM. Han poengterte at det var et juridisk spørsmål om lokalradioene skal få lov til å få fortsette til 2031 uten en full konsesjonsrunde og antydet at det kunne bli aktuellt med en kortere forlengelse og dermed unngå at alle må søke konsesjon på nytt.

Morten Wold mente at akkurat dette var årsaken til at avgjørelsen ble utsatt og han var enig i at det var noen juridiske utfordringer. Men, Frp har hele tiden vært klar på at de ønsker å la lokalradio fortsette på FM.

Wold tror ikke det er noen stor uenighet om å la lokalradio få fortsette, men han trodde at forslaget fra Sp blir stemt ned i Stortinget fordi man venter på en egen melding om spørsmålet.

Trond Giske, Ap, var også skuffet over at FM-spørsmålet ikke var med, men han trodde det var stor enighet på Stortinget om å la lokalradio få fortsette på FM;

– Dere kan være ganske trygge på at 2021 ikke blir slukkedato for lokalradio, sa Giske til deltagerne på landskonferansen.

Den nylig fremlagte mediemeldingen ble også diskutert og mange lokalradioer har vært usikre på hva det som står i meldingen betyr.

Pettersen fra Høyre var enig i at det står lite om lokalradio i mediemeldingen, men han mente at lokalradio spiller en like viktig rolle som lokalavisene mange steder og har en viktig rolle i lokaldemokratiet.

Giske var overrasket over hvor lite det sto om lokalradio i den 114 sider lange meldinger. Han mente at lokalradio dekker områder som lokalavisene ikke gjør både geografisk og tematisk.

Morten Wold påpekte at kulturkomiteen kan gjøre sitt ved hjelp av merknader til meldingen og oppfordret lokalradioene til å sende inn innspill til ham og de andre medlemmene i kulturkomiteen.

Åslaug Sem-Jacobsen fortalte at Senterpartiet vil foreslå at summen av mediestøtte skal øke og at dette kan også gavne lokalradioene. Freddy Øvstegård fra SV mente at lokalradio ikke får mye penger i støtte og var klar over at mye av tilskuddsordningen går til utbygging av DAB.

– Dette blir innmari lite, sa Øvstegård og mente at det burde vært to forskjellige tilskuddsordninger, en til innhold og en til digitalisering.

Giske mente også at lokalradio får en mikroskopisk del av mediestøtten. Bare momsfritaket for aviser utgjør en mye større sum enn tilskuddsordningen og enkelte aviser får alene mer enn hele tilskuddet til alle lokalradioene samlet, påpekte Giske.

Åslaug Sem-Jacobsen mente at lokalradio også kan spille en viktig rolle når det gjelder kampen mot fake news, mens Giske var opptatt av hvilke kriterier som skal legges til grunn for mediestøtten. Han påpekte at enkelte bloggere har flere lesere enn en del lokalaviser.

Politikerne ble også spurt om hva som skal skje med de kommersielle radioene i storbyene. Wold var klar på at de var for at kommersiell radio skulle få lov til å sende på FM i Oslo, mens Sem-Jacobsen innrømte at det ikke hadde vært noen stor debatt om dette i Senterpartiet, men at dette var noe de ville se nærmere på.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.