Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand under rundebordskonferanse i Kulturdepartemenetet (Foto: Pål Lomeland)
Landskonferansen 2019

Mye nyttig informasjon på årets Landkonferanse

Alt du trenger å vite om å drive lokalradio i 2019. Det kunne vært slagordet for Landskonferansen i år. Stikkord er blant annet bingo, GDPR, støtteordninger og Nkom.

Det er bare to uker igjen til Lokalradiokonferansen 2019 i regi av Norsk Lokalradioforbund på Gardermoen fra 5. til 7. april. Det blir en stor konferanse i år, med rundt 150 deltagere.

Programmet er svært fyldig i år og det er så mye innhold at det til tider er to sesjoner på en gang.

Når det gjelder konkret informasjon så kommer sjefen i Medietilsynet til Landskonferansen. Tilsynet har i 2018 fornyet sin strategi og gjort organisatoriske omstillinger. Direktør Mari Velsand forteller om endringene. Hun orienterer også om oppdraget Medietilsynet har fått med å kartlegge grunnlaget for eventuell forlengelse av lokalradio på FM etter 2021, og andre aktuelle lokalradio-saker.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet presenterer status for og de viktigste utfordringene ved utbygging av lokal-DAB. De vil også orientere om status for Riksblokk 2 og hvordan ressursen skal forvaltes for fremtiden. Det åpnes for spørsmål fra salen. Sesjon ved sjefingeniør Pia Braadland og overingeniør Øystein Karlsen fra spektrumsavdelingen i Nkom.

Er radiobingo viktig for deg bør du følge med på en sesjon om en revidert bingoforskrift. Flere av justeringene i forskriften vil både direkte og indirekte berøre lokalradioene som avvikler radiobingo. Lotteritilsynet kommer til Gardermoen for å presentere endringene og svare på spørsmål fra bransjen. Fagsesjon ved seniorrådgiver i Lotteritilsynet, Tore Bell.

Hvordan påvirker den nye personvernforordningen (GDPR) lokalradio og hva er konsekvensene av å ikke følge påbudet. Advokat Jeppe Songe-Mæller i Advokatfirmaet Schjødt gir en lettfattelig oversikt over de mest sentrale kravene i forordningen inkludert praktiske tips for hvordan medlemmene kan innrette virksomheten etter loven.

Små og lokale medier skal prioriteres i den nye innovasjons- og utviklingsstøtteordningen som ble etablert i 2018 og som forvaltes av Medietilsynet. Leder av ordningens fagutvalg, Jens Barland tar for seg hvilke typer tiltak som anses støtteberettiget innenfor formålet. Du vil også få søknadstips og informasjon om utlysning, søknadsbehandling og tildeling.

FM-samkjøringen er en semi-nasjonal reklamesamkjøring bestående av lokalradiostasjoner. En radiospott i denne samkjøringen vil bli avviklet parallelt på samtlige kanaler på FM, DAB og nettradio. Fagsesjon ved markedssjef i Radio Metro, Hilde Apneseth.

Tro det eller ei, dette er bare et utdrag av de mange sesjonene under årets Landskonferanse.

HER FINNER DU MER INFORMASJON

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.