Jens Barland på Lokalradiokonferansen
Landskonferansen 2019

Ny tilskuddsordning for innovasjon og utvikling

Små og lokale medier skal prioriteres i den nye ordningen for støtte til utvikling og innovasjon i media. 

Det er flere typer innovasjon, fortalte Jens Barland, leder for Fagutvalget for den nye støtteordningen til Landskonferansen.

Det handler ikke bare om produktutvikling, men kan også være nye tekniske løsninger, fortalte Barland. Det kan til og med være en utvikling av mediets posisjon og samfunnsrolle.

Mediene passer perfekt for såkalte kontinuerlige forbederinger, mente Barland. Det skader ikke å prøve seg fram med små steg. Hvis du bommer på prosjektet er det bare å ta et steg tilbake dagen etter.

Noe av bakgrunnen til at støtteordningen er kommet på plass ligger i grunnloven som angir myndighetenes ansvar for å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

Derfor fikk man i fjor en ny ordning med innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets og aktualitets-medier som særlig skal fremme redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i små, lokale nyhets og aktualitetsmediene.  En ordning som er perfekt å søke på for lokalradio, mener Barland

I den første runden gikk 84 % midlene til diverse prosjekter i små og lokale medier. For i år er det ikke vedtatt hvordan midlene skal fordeles, men  Medietilsynet behandler innstillingen fra Fagutvalget i disse dager.

En av de som fikk støtte i fjor var en lokalradio som søkte om penger til å få lokalradioens nyheter ut på lokale skjermer.  En lokalavis fikk penger for å utvikle nyhetsbrev med levende bilder tilpasset et yngre publikum.

Han kom også med praktiske tips for de som vil søke, blant annet påpekte han at det er viktig å lese utlysningen. Det er blant annet kriterier som må oppfylles for å kunne søke.

Under søknadsbehandlingen blir de lokale prosjektene prioritert, forteller Barland. Han var oppgitt over at mange har brukt lite tid på å skrive søknaden, selv om de søker om flere hundre tusen kroner.

Det er viktig å være så konkret mulig i prosjektbeskrivelsen, både hva innholdet er, hvordan det skal gjøres og hvilke effekter man forventer av et ferdig resultat, sa Barland.

Og så er det viktig å ha en god plan om hvordan prosjektet skal gjennomføres, sier Barland. Dermed får man også en oversikt over kostnadene og kan sette opp et godt budsjett.

Det er også nyttig å sette prosjektet inn i en sammenheng med en lengre strategi. Dessuten er søknader om prosjekter som skal deles eller selges videre velkommen.

Her er hele presentasjonen

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.