Landsmøtet 2016

NLR må ikke vingeklippes!

Landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund krever ny vurdering av tilskuddsordningen som gjelder lokalradio, går det fram av en resolusjon, vedtatt enstemmig: 

“Landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund (NLR) er sterkt bekymret for at støtten til lokalradioforbundet reduseres betydelig etter omleggingen av Støtteordningen for lokalkringkasting, der halvparten av de bevilgede midler nå skal disponeres til digitalisering av radiomediet i «Stønad til lokale lyd og bildemedium».

Landsmøtet ber om at KD vurderer denne saken på nytt når det gjelder støtten til NLR, og bringer tilskuddet opp på det nivå den har vært tidligere.

Dersom det er nødvendig å notifisere ESA, ber vi om at DP gjør dette så raskt som mulig.

EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Ifølge regelverket skal alle planlagte nye støttetiltak i utgangspunktet notifiseres til ESA og godkjennes. Nye støttetiltak/endringer skal ikke settes i verk før ESA har godkjent dem.
I den krevende situasjon lokalradiobransjen står ovenfor i forhold til digitalisering av radiomediet, vil det være nødvendig å ha et lokalradioforbund som kan bistå med prosessen.

Endringene i «Støtteordningen for Lokalkringkasting» ble brått skiftet til «Stønad til lokale lyd- og bildemedium», før man fikk et halvt års forsinket utlysning i mars 2016. Endringen er så stor at det får konsekvenser for hele lokalradiobransjen, og da NLR spesielt.

Bodø 9/4-16”

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar