Landsmøtet 2016

Praksis ved bruk av fullmakter

Sekretariatet får stadig henvendelser om formaliteter rundt bruk av fullmakter ved landsmøtene.

I vedtektene heter det i § 4.1:  “Landsmøtet er det høyeste besluttende organ i Norsk Lokalradioforbund. Hvert regulært medlem har én stemme når medlemskapet er inngått før 1. februar samme år.”

Videre står det i § 4.6.1: “En delegat kan ha én fullmakt fra annet medlem på landsmøtet. Fullmakt må være innkommet til NLRs sekretariat senest èn uke  før landsmøtet.”

Dette betyr at en medlemsstasjon som har betalt sin kontingent kan gi fullmakt til en delegat fra en annen medlemsstasjon til å representere/stemme i landsmøtet. Videre betyr det at ingen kan ha flere enn to stemmer. En fullmakt må underskrives av en ansvarlig person hos stasjonen som utsteder den og den må være personlig (ha navn på den som er gitt fullmakt)

Alle fullmakter må være i NLRs sekretariat i løpet av lørdag den 2. april 2016. Fullmakter kan sendes elektronisk til post@lokalradio.no

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar