Lars Erik Krogsrud i Medietilsynet på landsmøtet 2018 Foto: Tor Erik Schrøder
Landsmøtet 2018

Medietilsynet fornøyd med lokalradio

Medietilsynet er stort sett fornøyd etter et tilsyn med lydsignal og sponsoridentifikasjoner i 2017. Et utvalg lokalradioer og noen rikskanaler ble undersøkt og resultatet av kontrollen er at dette stort sett er gjennomgående bra. 

Det var noe brudd på reglene og det gjaldt stort sett at slagord var lagt på sponsorid, som ikke er etter reglene. Det var også en radio som ikke kunne levere opptak av sending, noe som er regelbrudd.

Regelendring i fjor gjør at man nå også kan identifisere sponsor inne i programmet, men fortsatt inntil 10 sekunder pr. sponsor pr. program.

– En annonsør kan ikke produsere og finansiere lydspor i den redaksjonelle flaten, poengterte Lars Erik Krogsrud fra Medietilsynet overfor lokalradiofolket når det gjaldt betalt innhold. – Det vil være i strid med forbudet med skjult reklame, sier Krogsrud. Slikt kan selvsagt sendes i en reklamepause.

Det jobbes nå med et lovforslag der man vil utvide muligheten for produktplassering, også på radio, fortalte Krogsrud. Det vil åpne for at radioen kan ta imot penger for å inkludere en tjeneste i programinnholdet. Dette vil da ikke ta av reklametiden.

Det er en forutsetning at det merkes ordentlig slik at lytteren forstår at det er betalt innhold. Men, dette kan innebære muligheter for radio, mente tilsynets mann.

Medietilsynet fortalte at det kan komme en delrapport om økonomien i lokalradio allerede i juli.

De fortalte også at det er en liten forandring når det gjelder regler for sendetid. De som nå får ny konsesjon har de ikke automatisk rett til å ha alle sendetiden på frekvensen. De som hadde konsesjon før 2017 har derimot rett til å beholde sendetiden de hadde på den tiden.

På den annen side er det bare FM-konsesjonærer som har krav til å sende årsmelding, men Medietilsynet drøfter muligheten for å legge opp til en mer frivillig innrapporteringsløsning for DAB-konsesjonærer.

Tore Lunestad, sjefingeniør i Nkom på landsmøtet 2018 Foto: Tor Erik Schrøder

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) var også med på landsmøtet og kunne fortelle at det nå er 64 sendere for lokal DAB i drift, men det er rapportert inn 119 sendere som skal oppføres. Da vil lokal DAB dekke 80 % av befolkningen. Det er kun 2 regioner hvor ingen har anleggskonsesjon for lokal DAB.

Det er 135 sendertillatelser for lokalradio på FM, 559 sendere totalt. Det kommer nå mange søknader om endringer på FM, forteller Tore Lunestad i Nkom.

Det er nå ingen ledige områder på FM fra Bergen og sørover. Det er stor interesse for FM, sier Lunestad. Det er til og med kommet lokalradio i helt nye områder, som ikke har hatt lokalradio på lenge.

Lunestad kom også innpå at 5G kan brukes til kringkasting, altså det passer for overføring av lyd og bilde. Det jobbes med å finne frekvenser til 5G, det kreves store ressurser, fortalte ingeniøren fra NKom.

Det kan bli en fremtidig plattform for lokalradio, antydet Lunestad, men han trodde ikke befolkningsdekningen ville være god før 2030.

 

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar