Aslak Skretting
Landsmøtet 2018

Ny leder i Norsk lokalradioforbund

Aslak Sommerfelt Skretting er valgt til ny leder i Norsk lokalradioforbund. Svein Larsen ga seg som styreleder etter fire år. Det ble også vedtatt at lokalradio må få fortsette på FM!

43 radioer var representert personlig på landsmøtet 2018 i Kristiansand. I tillegg var tre radioer representert ved fullmakter og dermed var det 46 stemmer under forhandlingene.

Thor Magnar Thorsen fra Radio 102 ble gjenvalgt som nestleder. Jana Johnsen ble gjenvalgt som styremedlem og inn i styret kom Stian Elverum, Nea Radio.

Det kom fram et benkeforslag for den ene styremedlemmet og her ble Hilde Apneseth fra Radio Metro valgt med solid flertall, 40 stemmer, mot Stian Viken fra 1 FM Molde, som fikk 4 stemmer. Det var 2 blanke stemmer.

Bjørn-Martin Brandett fra Hedmarksradioene var ikke på valg og fortsetter i styret.

Nyvalgt styre 2018: Fra venstre Jana Johnsen, Stian Elverum, Aslak Skretting, Bjørn-Martin Brandett, Thor-Magnar Thorsen og Hilde Apneseth Foto: Tor Erik Schrøder

På møtet ble det vedtatt en resolusjon om at lokalradioene må få fortsette på FM også etter 2021:

– Norsk lokalradioforbund ønsker en mer liberal frekvenspolitikk for lokalradio på FM, herunder forlengelse av analoge konsesjoner frem til 31.12.2031, slik at dette samsvarer med konsesjonsperiodene på riks og lokal DAB.

Myndighetene må fremover ikke detaljregulere eller kontrollere medier verken når det gjelder innhold, inntektskrav, distribusjonsplattform eller samarbeidsformer for lokale medier, for eksempel ved samsending eller videresending. Bransjen må selv finne frem til samarbeidsavtaler og samarbeidsformer som kan styrke de forskjellige aktørene i lokalradiobransjen.

NLR har hele tiden vært imot slukking av FM. Til tross for sterk motstand fra de nasjonale aktørene, som langt på vei har vært støttet av myndighetene, har NLR så langt lykkes med å bevare FM for lokalradio.

Ved å tillate videre sending på FM ut over gjeldende periode vil man verne om et fortsatt mediemangfold på radio, gi mulighet for lokal nyhetsproduksjon, sørge for at stasjonene kan stå på egne ben økonomisk, og sikre at de kan konkurrere med rikskanalene.

NLR ber politikere og andre rammesettere om å sette søkelyset på mangfoldet de norske lokalradiostasjoner har og fortsatt bidrar til før de er for sent. Det er kun med myndighetenes hjelp man kan bidra til å sikre radiomangfold over hele landet.

NLR krever derfor at myndighetene legger til rette for en mediepolitikk som sikrer at:

1. Nåværende FM-konsesjoner forlenges til 31.12.2031
2. Ledige FM-frekvenser må kunne brukes av lokalradio
3. Senderstyrken på FM-stasjoner økes betydelig
4. Det åpnes for kommersiell lokalradio på FM også i storbyene
5. Konsesjonsvilkårene på FM i slukkeområdene liberaliseres

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar