En meget glad Eivind Engberg mottar lokalradioprisen 2018 Foto: Tor Erik Schrøder
Landsmøtet 2020

Hvem fortjener lokalradioprisen 2020?

I fjor var det Frank Grandalen som ble tildelt lokalradioprisen under landskonferansen på Gardermoen. Nå ønsker juryen at du skal nominere kandidater til årets utdeling.

Juryen for Lokalradioprisen ønsker gode forslag på kandidater til årets hederspris som skal deles under festmiddagen på landskonferansen i Stjørdal i april.

Fra prisens statutter heter det lokalradioprisen er en påskjønnelse til personer, radiostasjoner eller andre som har gjort en særlig innsats for å fremme lokalradioens rolle og betydning i samfunnet. Prisen kan tildeles for engasjement over tid, for situasjonsbetinget innsats, eller en kombinasjon av disse.

Kandidater til Lokalradioprisen kan foreslås av styre, medlemmer eller andre. Forslag skal være skriftlig og begrunnet, og juryen i hende fire uker før konferansen. Alle står altså fritt til å foreslå en verdig kandidat. Husk at forslaget må sendes skriftlig til NLR med en god begrunnelse for vedkommendes kandidatur.

Styret i Norsk Lokalradioforbund har nedsatt en jury som består av daglig leder i NLR, Pål Lomeland, styreleder, Aslak Skretting og teknisk rådgiver, Eivind Engberg.

Nominasjoner kan du sende her.

Her ser du oversikt over alle tidligere vinnere.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar