Radisson Blu Trondheim Airport Hotel. Foto: Radisson Blu
Landsmøtet 2020

Landsmøtet i Stjørdal utsettes til neste år

Styret i Norsk Lokalradioforbund har i dag bestemt at landsmøtet som skulle vært avviklet den 15. oktober til 18. oktober utsettes til mars/april 2021. Begrunnelsen er at det fra et økonomisk, faglig og helsemessig perspektiv ikke vil være tilrådelig å avvikle konferansen som planlagt.

Vi håpet i det lengste at konferansen kunne gå som planlagt, men med usikkerheten knyttet til den økende koronasmitten i samfunnet har forbundsstyret kommet fram til at det mest forsvarlige er å ikke gjennomføre konferansen under de rådende omstendigheter

Ny dato er foreløpig ikke satt og forbundet vil komme med mer utfyllende informasjon tidlig neste uke.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.