Landsmøtet 2020

Landsmøtet utsettes til oktober

Landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund, som skulle blitt arrangert i midten av april, er utsatt til oktober på grunn av den pågående Coronavirus-epidemien.

Styret i Norsk Lokalradioforbund har bestemt at på grunn av den økende helserisikoen assosiert med Coronavirus COVID-19, blir årets landsmøte utsatt til oktober.

Det er vedtatt etter at styret har gjort en grundig risikovurdering av situasjonen. Beslutningen er tatt etter omfattende konsultasjoner for å ivareta helse, velferd og sikkerhet for våre deltakere, foredragsholdere, samarbeidspartnere og ansatte. Når den globale og nasjonale Coronavirus-krisen eskalerer, antall smittetilfeller er økende og bekymringene for reiser og gruppesamlinger er tiltakende, er vår konklusjon at det ut fra et økonomisk, faglig og helsemessig perspektiv ikke er tilrådelig å avvikle konferansen som planlagt.

Lokalradioene bidrar til å fylle et viktig informasjonsbehov i befolkningen den kommende tiden, samtidig som et større antall lokalradioer innehar beredskapskapsfunksjoner i sine lokalområder. Gitt situasjonen vi kan stå ovenfor, ønsker forbundet ikke å bidra til å sette slike funksjoner i fare.

I tillegg til de helsemessige og beredskapsmessige utfordringene ved å gjennomføre konferansen, er det meldt at flere internasjonale samarbeidspartnere og sentrale foredragsholdere vil få utfordringer med å delta grunnet stengte grenser og pålagt reiseforbud.

Landsmøtet som skulle vært avviklet fra torsdag 16. april til søndag 19. april på Radisson Blu Trondheim Airport Hotel, blir derfor flyttet til tredje helgen i oktober. Det vil si torsdag 15. til søndag 18. oktober.

Vi er klar over og beklager sterkt de ulemper flyttingen av arrangementet medfører for deg som deltaker, men gitt den alvorlige situasjonen vi befinner oss i og med oppdaterte retningslinjer<https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/> fra Folkehelseinstituttet, mener forbundsstyret at flytting til et senere tidspunkt er den eneste riktige beslutningen.

Forbundsstyrets intensjon er å opprettholde ambisjonsnivået og flest mulig av de oppsatte sesjoner for den kommende konferansen, men vi gjør oppmerksom på at endringer i programmet kan forekomme.

De som ønsker mer informasjon om de praktiske sidene av flyttingen er velkommen til å ta kontakt med Forbundskontoret på epost: post@lokalradio.no eller på telefon +47 22 40 27 20

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.