Landsmøtet 2020

Saksdokumenter er nå sendt ut

Alle som skal delta på landsmøtet i Norsk Lokalradioforbund skal nå ha fått tilsendt tilgang til saksdokumenter. 

Det er landsmøtet 2020 som nå skal avvikles, et år forsinket på grunn av koronapandemien.

Landsmøtet arrangeres digitalt 7. mai fra kl. 11.30. De som er påmeldt får en lenke til arrangementet på epost.

Nå skal alle deltagere ha fått tilsendt en tilgang til saksdokumenter for landsmøtet. Er du påmeldt og har ikke fått denne mailen, ta kontakt med Pål Lomeland i Norsk Lokalradioforbund.

I saksdokumentene ligger det blant annet regnskap, budsjett og forslag til handlingsplan, i tillegg til de nominerte til å være med i styret og andre komiteer.

Du kan også sette deg inn i flere resolusjonsforslag med overskriftene:

  • Offentlig mediestøtte må nå gjøres plattformnøytral for å sikre fortsatt mediemangfold
  • Rammevilkårene på FM må liberaliseres
  • Tilskuddsordningen for lokale- lyd og bildemedier må styrkes

Lokalradio.no kommer tilbake med mer om innholdet i disse resolusjonene og innstillingene.

NLR oppfordrer påmeldte delegater om å sette seg godt inn i saksdokumentene før møtet.

Senest en uke før avvikling vil påmeldte delegater i tillegg motta følgende:

*   Lenke til innlogging i videomøte
*   Teknisk veiledning for delegater
*   Lenke til innlogging i møteapplikasjon
*   Personlige påloggingsdetaljer for møteapplikasjon
*   Veiledning for bruk av møteapplikasjon

Denne informasjonen sendes til den e-postadressen som ble brukt ved påmelding. Påmeldte tilhørere vil motta lenke til videomøte.

Velkommen til landsmøte fredag 7. mai

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.