Foto: Pål Lomeland
Mediepolitikk

19,4 millioner kroner til lokalradio neste år

Det er satt av 19,4 millioner kroner til tilskudd til lokale lyd og bildemedier neste år i forslaget til statsbudsjett. 

Regjeringen la i formiddag fram sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2018. Det er ikke mye å finne i forslaget som omhandler media, og enda mindre om lokalradio.

Faktisk er ikke ordet lokalradio nevnt en eneste gang og et søk på ordet radio gir bare omtale av det som har skjedd med digitalisering av radio.

Men, det er likevel litt å hente for lokalradio under posten tilskudd til lokale lyd og bildemedier, som går til lokal tv og radio.

Neste år blir det satt av 19,4 millioner kroner i statsbudsjettet. Av dette er 4,5 millioner kroner foreslått overført fra 2017-potten.

Dette betyr at det blir omtrent like mye til lokalradio neste år, som i inneværende år. I mars ble det tildelt 19 millioner kroner i tilskudd til lokalkringkasting.

Det står ikke noe konkret om det i statsbudsjettet, men dette er både penger til digitalisering av lokalradio og støtte til programproduksjon, samt kompetansehevende tiltak. I denne potten ligger også støtte til Norsk lokalradioforbund og til radio som sender på et annet språk enn norsk.

Nytt av året er at produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier reduseres med 25,7 millioner kroner. Regjeringen foreslår å sette av 7 millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner.

Den nye ordningen skal særlig rettes mot journalistisk innovasjon og digitalisering hos lokalaviser.

– Mediemangfoldsutvalgets rapport viser at mediene befinner seg i en krevende overgangsfase. Det viktigste vi kan gjøre for mediebransjen i denne situasjonen er å stimulere og bidra til nyskaping og innovasjon slik at mediene kan finne bærekraftige forretningsmodeller for fremtiden, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

NRK-lisensen er foreslått økt med en femtilapp til 2.657 kroner pluss moms. Det er mindre enn det NRK ville ha.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar