Abid Raja
Mediepolitikk

300 millioner til mediene – slik blir krisepakken

Under åpningen av Nordiske mediedager avslørte kultur- og likestillingsminister Abid Raja detaljer fra mediepakken som skal komme kriserammede norske medier til gode. Lokalradioer kan få inntil 60 prosent i støtte, dersom de har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent i perioden 1. mars til og med 15. juni.

I statsrådens innledningstale kom det frem at regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall som følge av COVID-19-utbruddet. Formålet med ordningen er å bidra til at mediene kan opprettholde virksomheten både under og etter koronakrisen. Den totale rammen på tiltakspakken er 300 millioner kroner.

– For regjeringen er det et sentralt mål å sikre at mediene kan opprettholde sin viktige samfunnsfunksjon. Det er viktig for regjeringen og for Norge at vi har kritiske, velfungerende og uavhengige redaksjoner – både under og etter koronakrisen, skriver Raja i en pressemelding publisert på regjeringen.no.

Medieorganisasjonene har i lang tid kjempet for mer treffende økonomiske tiltak fra regeringen. I slutten av mars ba organisasjonene om støtte tilsvarende 1,3 milliarder kroner. Det er en milliard mer enn rammen ministeren presenterte i dag.

– Dette er en mediepakke som regjeringen fremmer for Stortinget basert på de innspillene vi har fått og beregningene Medietilsynet har gjort. Jeg håper den blir tatt godt i mot av lokal-, regional-, og riksmediene, sier Raja til Medier 24.

Krisepakken til mediene kommer på dagen en måned etter at Stortinget instruerte regjeringen om å vurdere en kompensasjonsordning som ville være bedre tilpasset medienes spesielle inntektsstruktur. Alle partiene på Stortinget bortsett fra Fremskrittspartiet stilte seg bak stortingsvedtaket, den gang.

Kompenserer inntil 60 prosent av inntektsbortfallet
Den foreslåtte kompensasjonsordningen omfatter alle redaktørstyrte medier. Lokale og regionale medier kan få støtte dersom de har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent i perioden fra 1. mars til og med 15. juni i år målt mot samme periode i fjor. For øvrige medier er grensen satt til 20 prosent omsetningsfall.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner. Kompensasjonen justeres for eventuelle permitteringer av journalister og innsparinger/støtte fra andre COVID-19-tiltak. Regjeringen foreslår at rammen for ordningen begrenses oppad til 300 millioner kroner. Dersom samlet søknadsbeløp overstiger rammen for ordningen vil foretakene få en prosentvis lik avkortning i kompensasjonen.

De endelige retningslinjene er ikke klare
De definitive vilkårene for tiltaksordningen er foreløpig ikke på plass. Kulturdepartementet arbeider nå med å utforme regelverket for ordningen, som også må notifiseres og godkjennes av ESA. Ordningen skal også sendes på høring og det tas fra regjeringens side forbehold om at det kan komme endringer.

Medietilsynet legger opp til en smidig søknadsprosess
Det er Medietilsynet skal forvalte den nye ordningen.

Mari Velsand

– For å sikre at mediene kan gjøre sin viktige jobb både under krisen og etterpå, er det viktig at de ikke må permittere journalister på grunn av fallet i annonseinntektene. Forslaget om en egen kompensasjonsordning for mediene bidrar forhåpentlig til at journalistene kan holdes i jobb, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Hun understeker at de vil jobbe raskt og effektivt for å sikre at pengene fordeles raskt til dem som trenger dem.

– Vi legger opp til en rask og effektiv søknadsbehandling, slik at utbetaling kan skje snarest mulig etter at søknadene er levert. Medietilsynet kommer med nærmere informasjon om søknadsprosessen så snart som mulig, sier Velsand.

Lokalradiobransjen hardest rammet av inntektsbortfall
Tidligere beregninger fra Medietilsynet viser at mediene ligger an til å tape inntekter på om lag 930 millioner kroner i perioden mars til mai i år, målt mot samme periode i 2019.

Lokalradioene rammes hardest av inntektsbortfall relatert til korona-situasjonen, viser tallene fra tilsynet. Totalt er det anslått et inntektsbortfall for lokalradioene på knappe 33 prosent i perioden mars til mai i år mot samme tid i fjor.

Tilfreds, men likevel noe avventende lokalradiobransje
Norsk Lokalradioforbund og lokalradioene virker fornøyde med at regjeringen endelig kommer med en lenge etterspurt og dedikert tiltakspakke for mediene. Det knyttes likevel spenning til de endelige vilkårene, hvordan ordningen slår ut for lokalradioene i praksis og om den totale rammen er stor nok.

Aslak Sommerfelt Skretting

– Min umiddelbare reaksjon er at dette er gode nyheter for en hardt prøvet lokalradiobransje. På vegne av ansatte i lokalradioene landet over så er jeg i kveld først og fremst glad for å ha blitt hørt, etter at vi de siste ukene har jobbet hardt for å synliggjøre de utfordringene vi nå ovenfor, for både Kulturministeren, familie- og kulturkomiteen, Kulturdepartementet og Medietilsynet.

Det sier styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Aslak Skretting. Han forteller at Norsk Lokalradioforbund den siste tiden har arbeidet intensivt for å kartlegge hvordan COVID-19-utbruddet rammer lokalradiobransjen, og hva aktørene har gjort for å klare å tilpasse seg situasjonen, for fortsatt å klare å levere viktig journalistikk til sine nedslagsområder.

– Det virker som både vi og de andre medieorganisasjonene har møtt forståelse for at det viktigste nå er å klare å holde journalistene i aktivitet, slik at vi fortsetter å dekke det informasjonsbehovet som finnes i våre kommuner. Nå blir det spennende å se hvordan beløpet på 300 millioner kroner vil fange opp behovet for hjelp, og søknadene fra bransjen. Vi kan ikke risikere at markedsnedgangen den siste tiden skal føre til at mediebedriftene settes på sidelinjen i dekningen av en koronakrise som påvirker alle, både lokalt og nasjonalt. Befolkningens behov for informasjon er større enn på lenge, og det virker som regjeringens kompensasjonsordning for mediene adresserer det, sier Skretting.

Hilde Apneseth

Radio Metro er Norges største lokalradiogruppering og blant lokalradioene som er rammet hardt av koronakrisen. Selskapet sliter i et tungt annonsemarked og har permittert alle 40 ansatte helt eller delvis. For dem er er tiltakspakken uvurderlig, i følge administrerende direktør, Hilde Apneseth.

– Med forbehold om eventuelle justeringer i ordningen etter høringsrunde og antall som har krav på kompensasjon, er vi fornøyde med at regjeringen har kommet med en konkret pakke til støtte for mediene. Slik ordningen fremstår nå vil Radio Metro kunne hente ut et støttebeløp som faktisk er til hjelp i en vanskelig situasjon, i motsetning til den generelle kompensasjonsordningen som kun har utløst småpenger. Vi håper at midlene blir gjort tilgjengelig relativt raskt. Det haster for vår virksomhet å få tilgang til disse pengene, sier hun.

I dag ble det kjent at et annet av lokalradioflaggskipene, Radio 102 med base i Haugesund også sliter økonomisk og har sendt ut permitteringsvarsel til redaksjonen. Ansvarlig redaktør, Thor Magnar Thorsen poengterte da at han savnet offentlig drahjelp og etterlyste en treffende tiltakspakke.

– Jeg er naturligvis fornøyd med at pakken endelig virker å være på plass. Nå er jeg spent på detaljene i ordningen og hvor raskt ting kommer på plass, sier Thorsen.

Dette er medietilstakspakken
  • Ordningen kan brukes av nasjonale medier som har et samlet omsetningsfall på minst 20 prosent i perioden 1. mars til og med 15. juni som følge av covid-19-utbruddet. For lokale og regionale medier må omsetningsfallet være på minst 15 prosent.
  • Mediene som oppfyller disse kriteriene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner.
  • Den totale krisepakken begrenses til 300 millioner kroner.
  • Kompensasjonen vil justeres for eventuelle permitteringer av journalister og innsparinger/støtte fra andre covid-19-tiltak.
  • Mediehusene skal selv søke om kompensasjon.
  • Ordningen skal forvaltes av Medietilsynet.
  • Ordningen må godkjennes av ESA og skal legges ut på høring.

Om forfatteren

blank

Pål Lomeland

Pål Lomeland er daglig leder i Norsk lokalradioforbund. Han er utdannet journalist ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og har hatt sitt virke innenfor radiobransjen siden 1991.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar