Mediepolitikk

Auksjonen om riksblokk 2 er i gang

Snart får vi vite hvem som sikrer seg den riksdekkende digitale frekvensressursen.

Auksjonen som gjelder Riksblokk 2 er i gang. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet skal tildele frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for Riksblokk II, med varighet fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2031.

Tildelingen av Riksblokk II til digital lydkringkasting skjer ved pengeauksjon. Selve auksjonen foregår i flere runder, der det høyeste budet vinner. Vinneren av auksjonen skal betale beløpet tilsvarende det andre høyeste budet. Auksjonen er i gang, bekrefer Nkom.

Selve høringsinnspillene, og informasjon om hvilke aktører som har gitt disse, vil ikke bli offentliggjort før etter at auksjonen er gjennomført. Bakgrunnen for dette er at høringsinnspill i forbindelse med auksjonsreglene kan tolkes som et utrykk for interesse i auksjonen, og deltakere i auksjonen skal ikke få informasjon om identiteten til øvrige budgivere.

Frekvensene auksjonen gjelder er 11A (216,160 -217,696 MHz) og 12A (223, 168-224,704 MHz). Administrasjonsgebyr for riksblokk 2 vil beløpe seg til 290 000 kroner (2020-kroner). Betales årlig

Minstebudet for riksblokk 2 er 100 000 kroner. Deltagere i auksjonen måtte registrere seg før 24. november hos Nkom. Hvem som vinner vil bli offentliggjort når auksjonen er ferdig.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar