Aslak Skretting
Mediepolitikk

Ber lokalradioene komme med innspill om mediestøtte

Medietilsynet har fått i oppdrag å gjennomgå dagens mediestøtteordninger. Norsk lokalradioforbund oppfordrer medlemmene til å komme med innspill før 24. mars. 

– Av den samlede støtten som ble gitt til lokale medier de siste fire årene, mottok lokalradioene 5%, mens 94% gikk til lokalavisene. Det påpeker styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Aslak Skretting.

– Det er ikke lenger slik at avisene bare lager avis, og radioene lager radio. Skillelinjene mellom mediene viskes ut, og stadig mer av innholdet som produseres gjøres tilgjengelig som tekst, bilde, lyd og video, uavhengig av hvem som har produsert det. Dette må mediestøtteordningene gjenspeile, skriver Skretting i et brev som har gått ut til medlemmene i NLR.

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å gjennomgå dagens mediestøtteordninger, vurdere om de er treffsikre, og om det er behov for nye tilskuddsordninger. Medietilsynet har åpnet for innspill fra bransjen, og NLR arbeider med innspill på vegne av lokalradioene.

– Nå har vi en mulighet til å rette fokus på lokalradioenes betydning for mediemangfoldet her i landet, peke på den enorme forskjellsbehandlingen av mediene, og få bedret mediestøtteordningene for lokalradio, skriver Skretting i brevet.

– Jeg vet at det er mange som har kommet med gode innspill til dette tidligere, både nasjonalt, og i ulike sammenhenger lokalt, sier Skretting som ber om at de som enten sitter på gode innspill fra tidligere, har nye synspunkt knyttet til endringer i støtteordninger eller forslag til måter å bedre støtte den redaksjonelle virksomheten i lokalradioene, tar kontakt med ham og styret i Norsk lokalradioforbund.

Medietilsynet ber om innspill fra bransjen nå, og skal levere sin utredning om mediestøtten innen 30. november. Fristen for å bidra med innspill til tilsynet er 24. mars.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar