Mediepolitikk

Ber om dialog for bedre støtteordninger

Norsk Lokalradioforbund ber Kulturdepartementet om å gå i dialog med Eftas overvåkingsorgan, ESA, for å rette opp problemer med dagens støtteordninger for lokalkringkasting. 

Da de nye reglene om støtte til lokalkringkasting ble vedtatt i 2015 kom de samtidig under en EU/EØS-regel, som i praksis betyr at ingen aktører kan få mer enn 200 000 euro i støtte over en treårsperiode.

Dersom noen skal få mer i støtte enn dette må ESA godkjenne en slik støtte. Dette er blitt gjort for andre støtteordninger, men ble ikke gjort i forbindelse med endringene i tilskuddsordningen for lokalkringkasting.

Dette medfører at ingen lokalradioer kan få mer enn ca. 1,8 millioner kroner i støtte i løpet av en treårsperiode. Dette høres kanskje mye ut, men flere lokalradioer fikk allerde i fjor nesten en million kroner i støtte til digitalisering. Disse kan risikere å få nei på nye søknader om støtte.

Norsk lokalradioforbund ble rammet direkte av ordningen. Fra å tidligere få rundt 2,2 millioner kroner i støtte årlig må NLR klare seg med rundt 600 000 kroner i støtte.

– Dette går hardt ut over NLRs mulighet til å jobbe aktivt for sine medlemmer  og for mediemangfold i norsk radio, heter det i et brev Norsk Lokalradioforbund har skrevet til Kulturdepartementet.

NLR mener at det vil være hensiktmessig for norske myndigheter å gå i dialog med ESA om støtte kan tildeles i henhold til andre regelverk enn bagatellstøttereglene. NLR antar at ESA vil være positive til en slik dialog, heter det i brevet som er sendt til Kulturdepartementet.

I brevet peker NLR blant annet på at EU-kommisjonen tidligere har godkjent støtte til DAB-relaterte investeringer i Danmark under et annet regelverk.

Det er også uklart om Norsk lokalradioforbund i det hele tatt driver det som kan regnes som økonomisk aktivitet og om de dermed er omfattet av reglene om statsstøtte.

Det er slike ting NLR ber departementet om å se nærmere på og gå i dialog med ESA om.

Det er ikke snakk om at det blir mer penger i potten til lokalkringkasting, men det kan bli enklere å fordele midlene. F.eks vil noen lokalradioer med dagens ordning risikere å få nei på søknaden om støtte til utbygging av DAB fordi de allerede har nådd grensen for støtte.

Om forfatteren

blank

Kyrre Dahl

Kyrre Dahl har over 30 års erfaring som programleder og journalist i radiobransjen. Han driver bransjenettstedet radionytt.no, jobber for bl.a. Radionyhetene og diverse lokalradioer. Dahl er også nettredaktør på lokalradio.no.

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen en kommentar